Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.08.2015

V vipavski vojašnici slovesna prisega kandidatov za vojaka

V petek, 28. avgusta, bo ob 10. uri v Vojašnici Janka Premrla Vojka, Beblerjeva 28, 5271 Vipava, slovesna prisega vojakov. V generaciji MAJ 2015 je usposabljanje uspešno opravilo 21 vojakov, med njimi dve dekleti. Letos je takšno usposabljanje opravilo 75 kandidatov, od leta 2003 pa 2342.

Kadrovski načrt Vlade RS za leto 2015 določa, da je število zaposlenih v Slovenski vojski največ 7254, 13. avgusta je bilo v njej zaposlenih 7059 pripadnic in pripadnikov. Letos je iz Slovenske vojske skupaj odšlo 188 zaposlenih, od teh se jih je upokojilo 65, večina na njihovo željo. Odhajajo predvsem zaposleni s statusom vojaka in podčastnika.

Novih zaposlitev je bilo letos 90, od tega 85 vojakov. Do konca leta bo Slovenska vojska še naprej aktivno zaposlovala do predvidenega števila po kadrovskem načrtu. Načrtujemo, da bi do konca leta zaposlili še približno 250 novih kandidatk in kandidatov za vojake.
 
Vljudno vabljeni!

Več informacij: Carmen Kos, telefon 041 959 179