Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.01.2015

V Vipavi z usposabljanjem začela prva letošnja generacija

Med 12. januarjem in 30. aprilom v Veščinskem centru poteka triinpolmesečno usposabljanje s prvo letošnjo generacijo kandidatov. Usposabljanja se udeležuje 29 kandidatov za vojaka in pet kandidatov za častnika.
Zaposlovanje novih pripadnikov in pripadnic poteka skladno s kadrovskim načrtom o zaposlovanju v Slovenski vojski, s katerim je Vlada Republike Slovenije določila zgornjo mejo števila zaposlenih. Ta za leti 2015 in 2016 predvideva 7.254 pripadnikov in pripadnic stalne sestave. V preteklih letih se je Slovenska vojska v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidati in kandidatkami, lani pa se je številčna rast ustavila in se dopolnjujejo le nadomestne zaposlitve, kar pomeni, da se število zaposlenih ohranja. Nadomestne zaposlitve so prilagojene kadrovskim potrebam glede na pričakovane odhode, pri čemer se predvideva, da bo Slovenska vojska leta 2015 enote lahko dopolnila s približno 380 nadomestnimi zaposlitvami.
 
 
Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, Kabinet načelnika GŠSV

Video zapis: Carmen Kos, Kabinet načelnika GŠSV, in Brane Petrovič, Služba za strateško komuniciranje

> Kandidat za častnika Matija Černe
Videoposnetek je objavljen na http://youtu.be/uamDb496mwU

> Kandidatka za častnico Linda PELAJ
Videoposnetek je objavljen na http://youtu.be/tF3dfqkVpeE

> Kandidat za vojaka Gregor Tomšič
Videoposnetek je objavljen na http://youtu.be/mxan0AcZ3Ro

> Kandidatka za vojakinjo Sabina Bečirovič
Videoposnetek je objavljen na http://youtu.be/q9ERmrOhc8E

> Poveljnik 1 ucnega oddelka Tomaz Skvarc
Videoposnetek je objavljen na http://youtu.be/N4AgI6iIhhs

> Podčastnik za operativne zadeve Miran Blaško
Videoposnetek je objavljen na http://youtu.be/VoteQTAhUWI