Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.10.2015

V Vipavi usposabljanje novih kandidatov za vojaka in kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka

V Veščinskem centru v Vipavi sta trenutno na temeljnem vojaškem in strokovnem usposabljanju (TVSU) generacija september 2015 in 59. generacija na prostovoljnem služenju vojaškega roka (PSVR) september 2015. V TVSU je vključenih 44 kandidatov in 11 kandidatk, v PSVR pa 47 vojakov in pet vojakinj. Usposabljanje za tokratno generacijo TVSU traja od 7. septembra do 16. decembra, za PSVR pa od 7. septembra do 11. decembra.

Usposabljanje traja tri mesece oziroma 14 tednov in je razdeljeno na tri faze. Po vsaki fazi se opravi preverjanje. Razlik v usposabljanju med PSVR in TVSU ni. Po koncu usposabljanja bo 11. decembra 2015 slovesna prisega za PSVR. Po tem času kandidati opremo vrnejo in odidejo domov, razen tistih, ki izrazijo željo po zaposlitvi v Slovenski vojski. Ti nadaljujejo usposabljanje, in sicer za vojaško evidenčno dolžnost A11101 – strelec.

Prisega kandidatov za vojake TVSU pa bo 16. decembra, razen za vojaške uslužbence in kandidate za častnike. Vsi preostali nadaljujejo usposabljanje januarja prihodnje leto, in sicer za vojaško evidenčno dolžnost A11101 – strelec.

Slovenska vojska je v Vipavi začela usposabljati kandidate 12. januarja 2004. do danes je skupno število vseh usposobljenih na PSVR 2546. Usposabljanje za vojaka oziroma TVSU pa je Slovenska vojska začela izvajati 3. marca 2003. Skupaj se je do danes na TVSU usposabljalo 4539 kandidatov.

Slovenska vojska še vse do konca leta v svoje vrste sprejema poklicne vojake in vojakinje. Vloge o zaposlitvi lahko oddate na spletni strani www.postanivojak.si, na kateri najdete tudi vse podatke o vojaškem poklicu.