Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.01.2009

V Vipavi in Murski Soboti ponovno slovesno

V Centru za usposabljanje v Vipavi je od ponedeljka, 12. januarja, do četrtka, 30. aprila, formirana učna skupina, v kateri se bo za vojaka usposabljalo 12 kandidatov in 6 kandidatk. V Vojašnici Murska Sobota pa je od ponedeljka, 12. januarja do četrtka, 30. aprila formirana učna skupina za prostovoljno služenje vojaškega roka (PPVR). V skupini je udeleženih 28 kandidatov in 3 kandidatke.

Tako kandidati v Centru za usposabljanje v Vipavi, kot kandidati v Vojašnici Murska Sobota, so bodo usposabljali po temeljnem vojaško strokovnem izobraževanju in usposabljanju (TVSU). Na TVSU se kandidati spoznavajo z vojaškimi veščinami, izboljšujejo telesno pripravljenost ter spoznavajo temeljne značilnosti vojaškega poklica. Na vojaškem usposabljanju bodo pridobili ključno vojaško znanje, potrebno za opravljanje dolžnosti v enotah Slovenske vojske. TVSU je program, ki je namenjen kandidatom za vojaške osebe stalne sestave, vojakom na prostovoljnem služenju vojaškega roka in vojakom pogodbene rezerve. V prvem delu programa se kandidati izurijo za preživetje na bojišču, v drugem delu pa dosežejo ustrezno raven psihofizične pripravljenosti. V vse te oblike usposabljanja je bilo do sedaj vključenih 4.650 kandidatov in kandidatk.