Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.11.2016

V Veščinskem centru Slovenske vojske bo usposabljanje začela nova generacija kandidatov za poklicnega vojaka

Predstavnike medijev vabimo, da se v ponedeljek, 7. novembra, ob 10. uri v Vojašnici Janka Premrla Vojka, Beblerjeva ulica, Vipava, pridružijo sprejemu nove generacije kandidatov za poklicnega vojaka na usposabljanje. V Veščinskem centru Slovenske vojske se je prva generacija začela usposabljati 3. marca 2003. Do danes je temeljno vojaškostrokovno usposabljanje končalo 2.524 kandidatov, skupaj s preostalimi različnimi oblikami je v Vipavi usposabljanje končalo 11.092 posameznikov.

V novembrsko generacijo bo vključenih 35 kandidatov, usposabljanje pa bo potekalo po Programu temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja, ki se deli v tri faze. Prva faza je uvajalna faza in je namenjena uvajanju v vojaško življenje. V drugi fazi se bodo kandidati usposabljali iz individualnih veščin in oborožitve. V tretji fazi bodo kandidati izvajali vsa streljanja, usposabljanje iz taktike in borilne veščine. 

Poslanstvo Veščinskega centra, kjer se bodo kandidati usposabljali štirinajst tednov, je zagotavljanje temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja kandidatom za vojake, častnike, vojaške uslužbence ter vojakom na prostovoljnem služenju vojaškega roka in pripadnikom prostovoljne rezerve. Center zagotavlja osnovno vojaško usposabljanje za vojaka strelca. Bistvene naloge centra so izvajanje programa temeljnega vojaškega usposabljanja, izvajanje programa osnovnega vojaškega usposabljanja, nudenje podpore enotam Slovenski vojski in civilnemu okolju ter civilno-vojaško sodelovanje enote z domicilno pristojnostjo. Poleg tega center izvaja usposabljanja mladih v vojaških veščinah (vojaški tabor MORS ter mladi in MEPI), sodeluje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter sodeluje pri razvoju programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski.


Več informacij: Carmen Kos, mobilni telefon 041 959 179