Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.10.2013

V Svetlem Potoku izvedena taktična vaja poveljstva in enot Logistične brigade Tromba 2013

V preteklem tednu je poveljstvo Logistične brigade (LOGBR) s sodelujočima 157. in 670. logističnima polkoma in Vojaško zdravstveno enoto na področju Svetlega Potoka na Kočevskem izvedlo taktično vajo poveljstva in enot (TVPE) Tromba 2013. Na vaji so udeleženci ob podpori pripadnikov ostalih enot Slovenske vojske uresničevali poslanstvo brigade, pridobivali in razvijali sposobnosti za uporabo vojaško-strokovnih znanj ter dosegali standarde usposobljenosti iz predpisanih nalog in individualnih veščin.

Ključne naloge vaje so bile: alarmiranje, postavitev poveljniškega mesta, vzpostavitev in prenos dežurne službe Logistične brigade iz mirnodobne na terensko lokacijo, štabna obravnava teme Koncept delovanja Logistične brigade, opredelitev logističnih modulov za potrebe in podporo bataljonske bojne skupine, sklic in preverjanje enotovnih sil, namenjenih za zaščito, reševanje in pomoč ter druge.

Pripadnike so na vaji obiskali tudi predstavniki iz Občine Kočevje in drugih lokalnih organizacij in društev, ki jim je podpolkovnik Aleksander Murko, namestnik poveljnika Logistične brigade, predstavil delovanje tabora, delovne, bivalne, oskrbovalne in druge prostore. Za obisk se jim je zahvalil poveljnik Logistične brigade polkovnik Milan Žurman, obiskovalci pa so se na ta način tudi prepričali, da je bila vaja nemoteče vklopljena v naravno okolje.

Foto: arhiv Logistične brigade