Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.01.2012

V Slovenski vojski na obisku vrhovni poveljnik Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje

Na obisku v Slovenski vojski je bil v sredo, 25. januarja, vrhovni poveljnik Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje general Stéphane Abrial (Supreme Allied Commander Transformation – SACT).
Generalu Abrialu je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner v uvodu predstavil razvoj Slovenske vojske, pogovori delovnega obiska pa so potekali predvsem o implementaciji tako imenovane pametne obrambe (Smart Defence). Trenutna vsebina pametne obrambe temelji na prioritizaciji, specializaciji in mednarodnem sodelovanju, deluje pa na treh principih, in sicer na cenovni dostopnosti (z medsebojnim sodelovanjem se odpirajo možnosti razvoja ali nakupa določenih zmogljivosti), na razpoložljivosti (ključno zaupanje med udeleženimi državami) ter na kompatibilnosti (hkrati gre za kompatibilnost projektov in komplementarnost – izogibanje podvajanju oblikovanja in ohranjanje možnosti združevanja zmogljivosti).
Kot je pametno obrambo opisal vrhovni poveljnik Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje general Abrial, gre za »pobudo ne le za varčevanje na področju oblikovanja zmogljivosti, temveč tudi kot pobudo za učinkovito oblikovanje potrebnih zmogljivosti, ki so razvidne iz lizbonskih sklepov in izkušenj iz nedavnih operacij«.

General francoskih letalskih sil Stéphane Abrial vodi enega izmed Natovih vrhovnih poveljstev. Dolžnost vrhovnega poveljnika zavezniških sil za preoblikovanje je prevzel 29. julija 2009. Zavezniško poveljstvo za preoblikovanje (Allied Command Transformation  – ACT) je bilo s sedežem v Norfolku v ameriški zvezni državi Virginija vzpostavljeno ob preoblikovanju Nata leta 2003. V poveljstvu deluje tudi Nacionalno predstavništvo Republike Slovenije za povezave, ki zagotavlja uveljavljanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske ter podporo zavezniškemu poveljstvu pri pripravah ter uveljavljanju konceptov in rešitev preoblikovanja ter razvoja zmogljivosti Severnoatlantskega zavezništva.
Slovenska vojska v stalno strukturo Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje prispeva nacionalnega predstavnika za povezave že od leta 2004, pripadnik Slovenske vojske pa je razporejen v temu podrejeno poveljstvo – Združeno poveljstvo za vojskovanje v norveškem Stavangerju.

Fotografije: štabni vodnik Tomaž Harle, GŠSV

Video posnetek (youtubeMORS) - Borut Podgoršek, MORS