Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.11.2015

V podporo Policiji in Civilni zaščiti na terenu skoraj 700 pripadnikov Slovenske vojske


V ponedeljek, 16. novembra, okrog 690 pripadnikov Slovenske vojske (SV) zagotavlja podporo Policiji in Civilni zaščiti pri reševanju migrantske situacije. Večina podpira Policijo na območju policijskih uprav Murske Sobote, Novega mesta in Maribora pri širšem varovanju državnih mej in območij ter spremstvu prebežnikov na vlakih in najpomembnejših območjih vstopa v Republiko Slovenijo. Policiji pomagajo pri postavitvi začasnih tehničnih ovir in njihovem varovanju. S helikopterjem Bell 206 spremljajo razmere na državni meji, poleg tega pa s tovornimi vozili in avtobusi zagotavljajo vse potrebne prevoze ter nastanitev policistov v novomeški in mariborski vojašnici. Hkrati skladno z zahtevki opravljajo dezinfekcijo prostorov.

SV podpira Policijo pri reševanju migrantske krize od ponedeljka, 19. oktobra, in opravlja naloge, za katere niso potrebna policijska pooblastila. Do danes je v podporo Policiji v rotacijah sodelovalo 16.425 pripadnikov SV, z vojaškimi vozili so prevozili 105.805 kilometrov. S helikopterjem Bell 206 je spremljala razmere na državni meji in naletela 11 ur.

SV od srede, 16. septembra, logistično podpira tudi Civilno zaščito pri nalogah, povezanih z migrantsko situacijo. Tudi danes je v logistično podporo vključenih 30 pripadnikov SV, ki skladno z izkazanimi potrebami urejajo nastanitvene centre, pripravljajo in delijo tople obroke ter napitke, pripravljajo tovor za natovarjanje, opravljajo dezinfekcijo ter deratizacijo prostorov in opravljajo različne prevoze. Pripadniki SV še vedno vzdržujejo zmogljivost prhanja v Mariboru in oskrbujejo MNZ z gorivom. Do danes je v rotacijah pri logistični podpori sodelovalo 3153 pripadnikov SV, ki so z vozili prevozili 81.907 kilometrov. Helikopterje MNZ so oskrbeli z 9576 litri goriva, vojaške kuharske ekipe so pripravile in razdelile 112.965 toplih obrokov.

Od petka, 13. novembra, skupaj s pripadniki SV na terenu deluje tudi 27 pripadnikov Oboroženih sil Republike Češke. 12 jih skrbi za zdravniško oskrbo v terenski zdravstveni postaji Role 1 v Šentilju, 15 vojaških inženircev pa skupaj s pripadniki SV postavlja začasne tehnične ovire.

Fotografije: Tonja Ana Delopst, Luka Mitrović, Jani Krošl

Več informacij o sodelovanju SV: Simon Korez, mobilni telefon 031 330 951