Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.02.2010

V naslednjem tednu začetek usposabljanja slovenskih vojakov za nove naloge v Afganistanu

Jeseni letos bo v Afganistan napoten 14. kontingent Slovenske vojske, ki bo prevzel nove naloge. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije bo Slovenska vojska prevzela vodenje Operativne skupine za mentorstvo in povezave (Operational Mentor and Liaison Team –OMLT) v okviru sil ISAF.

Glavnino slovenskega kontingenta, ki bo v Afganistan napoten jeseni, bodo sestavljali pripadniki skupine OMLT, del pripadnikov pa bo deloval tudi v poveljstvu operacije ISAF v Kabulu, regionalnem poveljstvu Zahod v Heratu in Skupini za obnovo pokrajin, kjer bodo opravljali enake naloge kot njihovi predhodniki. Skupina OMLT bo nastanjena v vojaških bazah Camp Stone in Arena v Heratu. Sestavljale jo bodo skupina mentorjev, enota za varovanje in nacionalni podporni element. V skupini mentorjev bodo častniki in podčastniki, specialisti različnih področij. Njihova naloga bo usposabljanje bataljona afganistanske vojske v vseh fazah usposabljanja. Pri opravljanju nalog bodo uporabljali lahka kolesna vozila 4 x 4 hummer. Enota za varovanje, v okviru katere bo delovala tudi inženirska enota za odkrivanje in odstranjevanje neeksplodiranih minskoeksplozivnih sredstev, bo zagotavljala varnost skupini mentorjev. Sestavljali jo bodo pripadniki 74. motoriziranega bataljona, ki bodo opremljeni s srednjimi kolesnimi vozili 8 x 8 Svarun. Nacionalni podporni element bo zagotavljal logistično podporo kontingenta. Večina opreme in oborožitve, ki jo bodo uporabljali pripadniki 14. kontingenta, je že v operativni uporabi v Slovenski vojski in jo pripadniki uporabljajo za redno usposabljanje. Ministrstvo za obrambo proučuje različne možnosti za izboljšanje zaščite pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah. To vključuje tudi preverjanje možnosti izposoje ali nabave dodatne opreme in drugih sredstev od drugih držav po sistemu vlada–vladi. Ministrstvo bo po pridobitvi vseh informacij izbralo najugodnejšo in najučinkovitejšo možnost.

Usposabljanje in priprave pripadnikov 14. kontingenta Slovenske vojske OMLT za delovanje v mednarodni operaciji ISAF se bodo začele februarja in bodo potekale v petih fazah. Prva, tretja in četrta faza usposabljanja bodo potekale v Sloveniji, druga faza bo izvedena v Centru za usposabljanje ameriške vojske v Hohenfelsu v Nemčiji, zadnja, peta, pa bo potekala v okviru primopredaje dolžnosti v Afganistanu. V okviru priprav bodo nekateri pripadniki kontingenta junija odpotovali v Združene države Amerike na skupne priprave s pripadniki ameriških sil.

Do decembra 2009 je Nato v Afganistanu zagotovil 62 OMLT, v letošnjem letu pa se bo njihovo število povečalo na 103. V programu OMLT, ki je ključni prispevek sil ISAF k razvoju afganistanske vojske, sodeluje 27 držav. Operativno skupino za mentorstvo in povezavo sestavlja 13–30 častnikov in podčastnikov (odvisno od enote afganistanske vojske, ki jo podpira) iz ene ali več držav ISAF. Njihova naloga je, da enoti afganistanske vojske, v okviru katere delujejo, zagotavljajo urjenje in mentorstvo. S prevzemom odgovornosti za vodenje lastnega OMLT bodo inštruktorji mentorji Slovenske vojske sodelovali v vseh fazah usposabljanja afganistanske vojske, vključno s spremljanjem enote afganistanske vojske v bojne operacije. Prevzem lastnega OMLT pomeni preskok v delovanju Slovenske vojske v zahtevnejše operacije v okviru Zavezništva.

V Afganistanu, kjer Slovenska vojska deluje od marca 2004, je do danes sodelovalo 649 slovenskih vojakov. Naloge trenutno opravlja 69 pripadnikov 12. kontingenta, ki jih bo aprila zamenjal nov kontingent z enakim številom pripadnikov in enakimi nalogami.