Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.12.2012

V mirovni operaciji sil UNIFIL v Libanonu naloge prevzel 13. slovenski kontingent

V torek, 4. decembra, je v bazi Shama v južnem Libanonu s sklepno slovesnostjo ob predaji in prevzemu dolžnosti med kontingentoma Slovenske vojske, naloge v mirovni operaciji sil UNIFIL prevzel 13. slovenski kontingent. Dosedanji poveljnik podpolkovnik Vlado Pakiž je dolžnost predal podpolkovniku Andreju Jančevskemu, ki bo naslednjih šest mesecev poveljeval slovenskemu kontingentu.
Prav tako kot dosedanji slovenski kontingent tudi novi šteje 14 pripadnikov, naloge, ki jih bodo opravljali, pa ostajajo nespremenjene. Pripadniki 13. kontingenta so zdravi in se dobro počutijo, prav tako tudi njihovi predhodniki, ki so zaključili šestmesečno delovanje in so že v domovini.
Slovesnosti so se udeležili številni visoki gostje, med njimi tudi poveljnik sektorja Zahod, ki se je 12. slovenskemu kontingentu zahvalil za dobro opravljeno delo, novemu kontingentu pa je zaželel varno misijo.
Po sklepu slovenske vlade pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mirovni misiji v Libanonu od decembra 2006. Njihova naloga je skladno z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1701 izvajanje nadzora celotnega območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v območje južnega dela Libanona, pa tudi nudenje pomoči libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.