Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.05.2016

V Libanonu slovesno ob menjavi slovenskega kontingenta

V torek, 24. maja, je v vojaški bazi Združenih narodov v Shami (Libanon) potekala slovesnost ob primopredaji nalog med 19. in 20. slovenskim kontingentom v silah Unifil.

Po sklepu slovenske vlade pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mirovni misiji v Libanonu od decembra 2006. Skladno z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1701 sta nalogi kontingenta izvajanje nadzora celotnega območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk na območje južnega dela Libanona, ter pomoč libanonski vojski pri reševanju nestabilnih razmer.

Dosedanji poveljnik kontingenta major Igor Veršnik je dolžnost predal novemu poveljniku kontingenta majorju Jožetu Čebularju. Ob predaji dolžnosti je major Igor Veršnik poudaril, da je 19. slovenski kontingent v silah Unifil (SVNKON 19 Unifil) svoje delo opravil pošteno in korektno ter pozitivno promoviral Slovensko vojsko in državo Republiko Slovenijo. Slovesen prenos pooblastil nad poveljevanjem med slovenskima kontingentoma je izvedel brigadir Arturo Nitti, poveljnik sektorja Zahod, kateremu so pripadniki Slovenske vojske neposredno podrejeni. Na slovesnosti so prisostvovali tudi drugi poveljniki, ki delujejo v sektorju Zahod.

20. slovenski kontingent v silah Unifil (SVNKON 20 Unifil) šteje 15 pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske, ki bodo opravljali naloge patruljiranja in pomoči pri reševanju krize v južnem delu Libanona ter pri tem sodelovali z libanonsko vojsko.

Fotografije: arhiv SVNKON 20 Unifil

 

Pripadniki SVNKON 19 Unifil so predali naloge …

… pripadnikom SVNKON 20 Unifil.

Primopredajo med slovenskima kontingentoma …

… je izvedel poveljnik sektorja Zahod brigadir Arturo Nitti.