Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.06.2017

V Latvijo smo bili povabljeni, v Latviji zastopamo Slovenijo

V petek, 9. junija, je bila v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani slovesnost ob odhodu prvega kontingenta Slovenske vojske na misijo Okrepljena prednja prisotnost (SVNKON 1 eFP – Enhanced Forward Presence).

V prvem kontingentu, ki se bo v Latviji pridružil kanadskemu bataljonu, je 47 pripadnikov Slovenske vojske, poveljuje pa mu stotnik Primož Bernard. Glavnino sestavlja večnamenski vod za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, ki so mu dodani podporni elementi. Sodelovali bodo pri izvajanju mirnodobnih dejavnosti sil, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne dejavnosti. Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata.

Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti kateri koli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.

Ob tej priložnosti je poveljnik 1. brigade Slovenske vojske brigadir Roman Urbanč povedal, da so odlično pripravljeni in jim zato zaupa, da bodo nalogo uspešno opravili. Zahvalil se je tudi vsem družinskim članom, ki trdno in odločno podpirajo vsakega posameznega pripadnika kontingenta.

Slavnostni govornik poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske brigadir Milko Petek je povedal, da Slovenska vojska napotuje svoje sile na novo misijo, na katero jih pošilja Republika Slovenija. V Latvijo so bili povabljeni, njihova prisotnost tam pa je zaželena in potrebna. V nadaljevanju je poudaril, da so izkazali verodostojnost, profesionalnost in zavzetost slovenskega vojaka, s čimer prispevajo k ugledu Slovenske vojske in z odhodom na misijo k miru in varnosti v svetu ter domovini. Pripadnikom kontingenta je zaželel veliko uspeha, poveljnikom pa zaupa, da bodo znali učinkovito voditi svoje podrejene ter poskrbeti za dober vojaški kolektiv, na katerega bodo lahko tako domači in vsi državljani Republike Slovenije ponosni.

Fotografije: 1. BR SV