Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.01.2014

V Kadetnici izvedli pripravljalni seminar o razvoju konceptov in eksperimentiranju v Natu

V petek, 24. januarja, je v Vojaškem objektu Kadetnica potekal pripravljalni seminar o razvoju konceptov in eksperimentiranju v Natu. Gostitelj seminarja je bil Generalštab Slovenske vojske, Oddelek za razvoj zmogljivosti (ORZ) iz J-5. V uvodu je zbrane najprej nagovoril polkovnik Igor Cebek, načelnik ORZ, ki je predstavil potek seminarja in izzive Slovenske vojske pri izvedbi eksperimentov za izgradnjo in razvoj zmogljivosti. Podpolkovnik Slavko Harc, višji častnik na mednarodni dolžnosti v Združenem poveljstvu za transformacijo (Allied Command of Transformation – ACT) v Norfolku, je predstavil proces razvoja konceptov in eksperimentov v Natu ter njeno uporabnost in koristnost pri vrednotenju konceptov na strateški, operativni in funkcionalni ravni. Metodologijo razvoja konceptov z igro vrednotenja (Concept Development Assessment Game – CDAG) in predstavitev organizacije ter vsebine procesa eksperimentiranja koncepta Operations Logistic Chain Management (OLCM) Business Process Model (BPM) pa je predstavil namestnik vodje eksperimenta Leen Nijssen, prav tako iz ACT.


Razvoj konceptov in eksperimentiranje (Concept Development and Experimentation – CD & E) je v Natu uveljavljen proces za inovativno uresničevanje transformacije. Projekti transformacije se izvajajo po metodologiji CD & E, ki obsega pripravo osnovnega koncepta in njihov razvoj, verifikacijo in odločanje ob izvedbi niza eksperimentov. Metodologija omogoča najti inovativne, izvedljive in učinkovite rešitve za ugotovljene pomanjkljivosti. Z eksperimenti se iščejo in preverjajo rešitve za zapolnitev vrzeli med obstoječim in ciljnim stanjem zmogljivosti.
Odmeven primer transformacije procesov v Natu je koncept podpore logističnih rešitev za mednarodne operacije s ciljem zagotavljanja višje učinkovitosti, kjer je Nato oblikoval proces in orodja za logistično obvladovanje razvoja sil in podpore mednarodnih operacij (Business Process Model for Nato Operations Logistic Chain Management (OLCM) for Deployment and Sustainment).


Eksperiment, ki bo med 27. in 31. januarjem 2014 potekal v Sloveniji, v Vojaškem objektu Kadetnica, podpira razvoj koncepta Operativnega logističnega menedžmenta. Ta je definiran kot zmogljivost, s katero bo mogoče optimizirati sodelovanje pri načrtovanju in koordiniranju logistične podpore pri izvajanju Natovih operacij. V okviru eksperimenta bo eden od poslovnih modelov preizkušen in ocenjen, kar bo nudilo osnovo za zastavljene prihodnje razvojne korake. Cilj je, da se navedeni poslovni model združi z drugimi logističnimi poslovnimi modeli. Dejanska uporabnost se bo prvič preizkusila in ocenila na vaji Trident Juncture 2014, ki bo maja in junija potekala na dveh lokacijah hkrati, in sicer v Zavezniškem združenem poveljstvu (Joint Force Command – JFC) v Neaplju in Združenem poveljstvu za operacije (Alliend Command Operations – ACO) v Monsu.
 
Fotografija: Carmen Kos, SOJ SV