Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.11.2015

V hladno Vipavo z nasmehom

V petek, 13. novembra, so se štiri vojakinje in 35 vojakov, ki so na prostovoljnem služenju vojaškega roka, preizkušali v preživetju v vodi. V Vipavi se od 7. septembra usposablja 59. generacija vojakov prostovoljcev, služenje pa bodo končali 18. decembra 2015.

Začetno usposabljanje v Slovenski vojski je poenoteno, zato se vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka vključijo v program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja. V dobrih treh mesecih osvojijo jedro veščin, navad in znanja, ki jih potrebujejo za preživetje na sodobnem bojišču in delo v poklicni vojaški organizaciji. Vojakinje in vojaki se v tretji, sklepni fazi programa, posebej posvetijo taktičnim postopkom posameznika in streljanju.

Slovenska vojska mladim od 18. do 27. leta, če izpolnjujejo zdravstvene in varnostne pogoje, ponuja možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka že od leta 2004. Od takrat je služenje uspešno končalo 1761 vojakinj in vojakov, od katerih se jih je 710 zaposlilo v Slovenski vojski.  

Video zapis: majorka Mateja Trošt, OOJ SV in Brane Petrovič, SSK MORS