Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.03.2010

V Cerkljah ob Krki začeli uvajati novi letališki stolp v operativno uporabo

V torek, 23. marca, so predstavniki Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo pripadnikom Brigade zračne obrambe in letalstva predali novi stolp za kontrolo zračnega prometa na letališču Cerklje ob Krki. Uvedba novega kontrolnega stolpa v operativno uporabo bo predvidoma končana do konca leta. V postopku uvedbe v operativno uporabo se bodo operaterji usposobili za delo z napravami, v tem času pa bo pridobljeno tudi obratovalno dovoljenje.

V stolp je vgrajena sodobna elektronska oprema, ki so jo pripadniki letaliških služb Brigade zračne obrambe in letalstva v sodelovanju z dobavitelji ter izvajalci že preverili. Tako bo SV pridobila sodoben objekt in naprave za delo navigacijskih služb zračnega prometa, ki zagotavljajo letališko kontrolo zračnega prometa, letalske informacije in meteorološke podatke. Te službe so do zdaj delovale v starem kontrolnem stolpu, ki pa je po petdesetih letih uporabe že dotrajan in ne zagotavlja ustreznih pogojev za delo, prav tako pa tudi njegova lokacija ni ustrezna ter skladna z načrtom gradnje letališča Cerklje ob Krki. V novem objektu bodo zagotovljeni tudi pogoji za delo služb, ki skrbijo za letališke površine, sprejem in oskrbo plovil ter potnikov na letališču, pridobljeni pa bodo še ustrezni prostori za centralizirano kontrolo delovanja vseh navigacijskih sistemov in sistema osvetlitve na letališču Cerklje ob Krki. V okviru tega projekta so bili zgrajeni tudi prostori za vodenje zračnega transporta in delo gostujoče letalske enote, ki so v celoti ali delno financirani iz Natovih sredstev. V novem kontrolnem stolpu je tudi dvorana s sodobno multimedijsko opremo in zmogljivostjo do 100 ljudi, uporabljali pa jo bodo predvsem za pripravo posadk pred letenjem, poleg tega pa še za organizacijo drugih dogodkov in srečanj, ki jih organizirajo enote na letališču Cerklje ob Krki.