Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.06.2015

V Centru vojaških šol predavanje z naslovom Varuh človekovih pravic in Slovenska vojska

Včeraj, v četrtek, 18. junija, je bilo na sedežu Centra vojaških šol v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru predavanje varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije Vlaste Nussdorfer na temo Varuh človekovih pravic in Slovenska vojska. Z vojaškimi častmi jo je sprejel pomočnik načelnika generalštaba in načelnik Združenega sektorja za strateško planiranje brigadir mag. Bojan Pograjc.

Vlasta Nussdorfer, pravnica, predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka, je predstavila institucijo Varuh človekovih pravic in njeno delovanje ter Zakon o varuhu človekovih pravic. V uvodnem delu je povedala, da je bila institucija uvedena v slovenski ustavni sistem leta 1991, delovati pa je začela leta 1995. Govorila je o posredovanju Varuha človekovih pravic v primerih nepravilnega in nekorektnega ravnanja državnih organov in organov lokalne skupnosti ter o kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Na koncu je izrekla veliko priznanje pripadnikom Slovenske vojske za sodelovanje v ujmah in poplavah, pri odpravi posledic žleda in v humanitarnih akcijah ter poudarila, da je za njihova dejanja beseda hvala premalo.

Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, Center vojaških šol