Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.11.2014

V BATOP 1. brigade usposobili 46 novih artilercev

Med 15. septembrom in 13. novembrom je v Bateriji za ognjeno podporo 1. brigade (BATOP/1. BR) potekalo specialistično usposabljanje za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti (VED) vojaka artilerije.

V postojnski Vojašnici barona Andreja Čehovina se je usposobilo 46 pripadnikov različnih enot Slovenske vojske, in sicer za izvidniško, računsko, topovsko-havbično in minometno VED. Poleg poznavanja in rokovanja s havbico (TH) 155 mm, minometom 120 mm ter artilerijskimi instrumenti za vodenje in upravljanje artilerijskega ognja so se izurili v izračunu strelnih elementov, pridobili znanja iz poveljevanja v artilerijskih enotah ter se preizkusili v taktičnih postopkih artilerije.

Tako teoretično kot praktično končno preverjanje so vsi udeleženci usposabljanja uspešno opravili, pridobljena znanja pa bodo potrdili še z artilerijskim bojnim streljanjem s TH 155 mm prihodnji mesec.
Fotografije: pripadniki BATOP/1. BR