Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.10.2010

V Afganistan odpotovala še glavnina 14. slovenskega kontingenta ISAF

V soboto, 16. oktobra, je v zgodnjih jutranjih urah z letališča Edvarda Rusjana v Mariboru v 6-mesečno mednarodno operacijo sil ISAF v Afganistan odpotovala glavnina 14. slovenskega kontingenta. Zvečer se je z istim letalom v Slovenijo vrnilo 46 pripadnikov 13. kontingenta.

59 pripadnikov kontingenta, med njimi 9 pripadnikov nacionalne garde Kolorada, se je pridružilo  pripadnikom kontingenta v območju delovanja. Glavnina kontingenta je nastanjena v bazi v Shindadu na zahodu Afganistana, nekaj pripadnikov deluje v bazi Arena in v bazi Stone v Heratu, nekaj pa v poveljstvu ISAF v Kabulu. Napotitev pripadnikov Slovenske vojske v Afganistan in prevzem samostojnega mentoriranja pehotnega bataljona je potekala na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije ter odredbe ministrice. Pripadniki 14. slovenskega kontingenta, ki ga sestavlja 88 pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske in civilna strokovnjaka, bodo v operaciji ISAF izvajali mentoriranje pripadnikov afganistanske nacionalne vojske (ANA) v pehotnem bataljonu in bataljonu za bojno podporo, zagotavljali podporo in zaščito mentorskim skupinam ter nacionalno logistično podporo in delovali v sestavi poveljstev ISAF ter regionalni obnovitveni skupini (PRT) regionalnega poveljstva Zahod. V skupino za mentoriranje (OMLT) in enoto za podporo je vključenih tudi 11 pripadnikov nacionalne garde Kolorada. 14. slovenski kontingent bo za svoje delovanje uporabljal 4 srednja oklepna vozila 8 × 8 svarun, 3 lahka kolesna oklepna vozila 6 × 6 valuk ter 8 lahkih kolesnih oklepnih vozil 4 × 4 hummer.

Do decembra 2009 je Nato v Afganistanu zagotovil 62 OMLT, v letošnjem letu pa se bo število povečalo na 103. V programu OMLT, ki je ključni prispevek sil ISAF k razvoju afganistanske vojske, sodeluje 27 držav. Operativno skupino za mentorstvo in povezavo sestavlja od 13 do 30 častnikov in podčastnikov (odvisno od enote afganistanske vojske, ki jo podpira) iz ene ali več držav ISAF. Njihova naloga je, da enoti afganistanske vojske, v okviru katere delujejo, zagotavljajo urjenje in mentorstvo. Pripadniki OMLT naloge opravljajo v časovnem okviru 6 mesecev. S prevzemom odgovornosti za vodenje lastnega OMLT bodo inštruktorji mentorji Slovenske vojske sodelovali v vseh fazah usposabljanja afganistanske vojske, vključno s spremljanjem enote afganistanske vojske v bojne operacije.