Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.09.2016

Uvajanje avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v objektih Slovenske vojske predstavljeno medijem

V torek, 13. septembra, je bilo medijem v prostorih Vojaške zdravstvene enote predstavljeno uvajanje avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED) v vojašnicah in drugih objektih Slovenske vojske.

V imenu poveljnika Vojaške zdravstvene enote je prisotne pozdravila glavna sestra VZE višja vojaška uslužbenka XII. r. Dragica Milavec. Predstavitev ideje, poteka in dejanskega stanja v povezavi z nakupom in namestitvijo AED je prisotnim pojasnil glavni zdravnik  Slovenske vojske višji vojaški uslužbenec XIV. r. Andrej Strahovnik, medtem ko je višji vojaški uslužbenec X. r. Zlatko Kvržić (glavni zdravstvenik zdravstvene čete zahod) predstavil prednosti in delovanje AED.  

Srčni zastoj je še vedno najpogostejši vzrok smrti skoraj šestih prebivalcev Slovenije na dan. Nenadni srčni zastoj je eden vodilnih vzrokov smrti v Evropi. Pri začetni oceni srčnega ritma ima kar visok odstotek ljudi ventrikularno fibrilacijo (VF). Priporočeno zdravljenje srčnega zastoja z VF je takojšnje oživljanje s strani očividca in zgodnja električna defibrilacija. Preživetje posameznika je v veliki meri odvisno tudi od mimoidočih, njihovega ukrepanja in poznavanja »verige preživetja«: zgodnje prepoznave situacije in klicanja na 112, oživljanja in defibrilacije ter oskrbe po oživljanju. Velikokrat se ljudje iz strahu, ker niso prepričani v pravilnost dajanja pomoči, raje ne odločijo za pomoč človeku v stiski.

Ideja o mreži javnodostopnih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED) je v Slovenski vojski začela nastajati že leta 2007. Projekt se je postopno razvijal in ker se v Slovenski vojski zavedajo pomembnosti pomoči sočloveku, so se leta 2013 odločili, da pripravijo projekt nakupa AED in spremembo individualnega usposabljanja s področja temeljnih postopkov oživljanja. Na določenih lokacijah so že imeli nameščene AED, in sicer:
– Vojašnica Ivana Cankarja Vrhnika (nameščen bo nov)
– EVOJ Murska Sobota (nameščen bo nov)
– Vojaški objekt Rudolfa Badjure Pokljuka (nameščen bo nov)
– Vojašnica Edvarda Peperka Ljubljana Moste Polje (športna dvorana)
– VETE, Kočevska Reka, Primoži
– ESD (Enota za specialno delovanje)

Leta 2015 so kupili 20 AED, ki so jih namestili po vojašnicah, in sicer na mestih, kjer lahko do njih dostopajo tako zaposleni na Ministrstvu za obrambo kot tudi vsi civilni prebivalci, ki bi ga potrebovali v primeru pomoči obolelemu. Na ta način se je povečalo tudi število javnodostopnih defibrilatorjev.

Novonameščeni defibrilatorji:
– Vojašnica slovenskih pomorščakov Ankaran
– Vojašnica barona Andreja Čehovina Postojna
– Vojašnica Janka Premrla Vojka Vipava
– Vojašnica Petra Petriča Kranj
– Vojašnica Boštjana Kekca Bohinjska Bela
– Vojašnica Franca Rozmana Staneta Celje
– Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica
– Vojašnica generala Maistra Maribor (Kadetnica)
– Vojaški objekt Poljče
– Vojašnica Franca Uršiča Novo mesto
– Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki
– Vojašnica slovenske Teritorialne obrambe Ljubljana Šentvid
– VETE, Kočevska reka, Spodnje garaže
– Vojaški objekt Ajševica/Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir
– Vojašnica Stanislava Požarja Pivka
– 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, Letališče Brnik, Zgornji Brnik
– EV SiMES Borovnica
– OVS, Ljubljana
– GŠSV, Ljubljana
– Vojaški objekt Bežigrad Celje

Skupno število vseh AED, ki bodo nameščeni na dostopnih lokacijah, je 30, s tem da jih 7 še ni nameščenih, saj so v postopku predaje v Slovenski vojski.

Predvidene lokacije:
Trije AED bodo nadomestili stare na že znanih lokacijah, štirje bodo nameščeni na naslednjih lokacijah:
– 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Ledinekov Kogel
– 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Ljubljanski vrh
– Vojašnica Edvarda Peperka Ljubljana Moste
– Enota za elektronsko bojevanje, Grosuplje

Vojaška zdravstvena enota, ki je nosilna enota za usposabljanje in tudi vzdrževanje aparatov, ima še dodatne defibrilatorje, ki pa jih uporabljajo za izvajanje svojega poslanstva, in sicer za zagotavljanje zdravstvenega varstva pripadnikom Slovenske vojske na usposabljanjih in vajah doma in v tujini ter na medicini dela.

V Slovenski vojski je bil korak naprej storjen tudi z uvrstitvijo temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo AED v redno letno usposabljanje vseh pripadnikov Slovenske vojske. Od junija 2016 potekajo usposabljanja po vojašnicah Slovenske vojske s ciljem, da do konca leta 2016 usposobijo vse pripadnike za rokovanje z AED. Usposabljanje vodi zdravstveni delavec (srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik in/ali diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik) na lutki in šolskem defibrilatorju. Dva šolska oz. vadbena defibrilatorja so kupili v sklopu nakupa 20 avtomatskih defibrilatorjev. Ker se zavedajo, da je to znanje treba obnavljati tudi med letom, so za zaposlene na Ministrstvu za obrambo posneli tudi kratek film s prikazom postopkov TPO z uporabo AED.

Ker je to večfazni projekt, načrtujejo tudi, da bodo posredovali podatke o lokacijah namestitve AED v javne baze AED, ko bodo imeli nameščenih še teh 7, ter da bodo v primeru izkazanega zanimanja sodelovali tudi s civilnimi pobudami s tega področja.

Življenje je dragoceno in eno samo. S pravilnim pristopom in izvedbo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v primeru nenadnega srčnega zastoja z VF/ventrikularno tahikardijo (VT) brez utripa lahko človeku povrnemo življenje in mu omogočimo, da odpravi vzroke, ki so ga pripeljali do te točke, ter da znova zaživi svoje življenje in hodi po svoji poti naprej.

Fotografije: stot Matjaž Bertoncelj, VZE


Video posnetek s prikazom uporabe (youtube SV)