Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.10.2017

Usposabljanje Voda za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo za prevzem nalog v Latviji

Usposabljanje Voda za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo za prevzem nalog v Latviji

Od ponedeljka, 25., do petka, 29. septembra, so pripadniki večnamenskega Voda za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (VJRKBO) izvedli terensko usposabljanje, ki je eno izmed usposabljanj v okviru priprav za prevzem nalog v 2. slovenskem kontingentu na misiji Okrepljena prednja prisotnost (Enchased Forward Presence – eFP) v Latviji.

Priprave za delovanje na mednarodni misiji v Latviji vključujejo terenska usposabljanja. Na tokratnem terenu so se pripadniki VJRKBO na Počku urili iz pehotnih taktičnih postopkov na bojišču in iz specialističnih vojaških veščin, na Bloški Polici pa so skupine izvedle taktično bojno streljanje zaradi priprave na taktično bojno streljanje, ki ga bodo morali izvesti oddelki in vod. V okviru terenskega usposabljanja so opravili tudi streljanje z oborožitveno postajo na lahkem izvidniškem vozilu (LIV) Cobra.

Pripadniki so od julija že opravili določena individualna preverjanja in skupinske priprave, hkrati pa potekajo usposabljanja za VED vojaka dekontaminatorja in JRKB-izvidnika. Oktobra bosta sledili še bojno streljanje in preverjanje oddelkov ter vodov, novembra pa bodo pripadniki SVNKON 2 eFP preverjali pripravljenost.

Fotografije: pripadniki ČJRKBO/72. brigada

Pripadniki SVNKON 2 eFP.

Zadnji napotki pred nalogo.

Taktični premik v formaciji.

Sprejem naloge za izvidovanje.

Štetje pripadnikov ob odhodu iz patruljne baze.

Izvajali so taktične postopke na bojišču.

Skupine so izvedle taktično bojno streljanje …

… na Bloški Polici in …

… streljanje z oborožitveno postajo na LIV Cobra.

Varovanje med postavljanjem dekontaminacijske postaje.

Preizkusili so tudi plovnost LIV Cobra.

Jemanje kontaminiranega vzorca iz LIV Cobra.