Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

10.03.2020

Usposabljanje Rock Kleščman zaključeno

Od ponedeljka, 24. februarja, do petka, 6. marca je na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna potekalo skupno usposabljanje pripadnikov 72. brigade Slovenske vojske in ameriške kopenske vojske v Evropi imenovano Rock Kleščman.

Okoli 700 udeležencev je urilo osnovne bojne postopke s poudarkom na ofenzivnem delovanju. Usposabljanje so sklenili  taktično vaje z bojnim streljanjem vodov. Skupno urjenje je sledilo glavnemu cilju vaje, to je dvigu rani usposobljenosti enot Slovenske vojske in zagotavljanje povezljivosti z zavezniškimi vojskami. S tem se krepi obrambna drža Republike Slovenije in zaradi boljše usposobljenosti tudi varnost pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske v primeru delovanja.

Za načrtovanje, organizacijo in izvedbo skupnega usposabljanja, ki se je odvijalo na območju vadišč Poček in Bač, je bil odgovoren 74. pehotni polk 72. brigade Slovenske vojske s podporo Logistične brigade in 15. polka vojaškega letalstva v sodelovanju ter pripadniki ameriške 173. zračnodesantne brigade.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. brigada