Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.02.2010

Usposabljanje pripadnic in pripadnikov 14. kontingenta Slovenske vojske za nove naloge v Afganistanu

Februarja se začenja usposabljanje pripadnic in pripadnikov 14. kontingenta Slovenske vojske, ki bodo jeseni prevzeli naloge v mednarodni operaciji Isafa v Afganistanu. Usposabljanje bo potekalo v petih fazah.

Prva, enomesečna faza usposabljanja bo potekala v Sloveniji v obliki nacionalnega usposabljanja in priprav. Pripadnice in pripadniki operativne skupine za mentorstvo se bodo usposabljali iz individualnih veščin in nalog, ki jih bodo opravljali v OMLT. V okviru prve faze se bodo pripadnice in pripadniki seznanili z razmerami v Afganistanu ter z načinom vzpostavljanja komunikacije s pripadniki afganistanske vojske in izvedli usposabljanje iz sredstev zvez, usposabljanje v ravnanju z osebno oborožitvijo in strelsko usposabljanje, usposabljanje za uporabo topografskih kart, usposabljanje za boj proti improviziranim eksplozivnim sredstvom, usposabljanje iz določil mednarodnega vojaškega prava v oboroženih spopadih, usposabljanje za usmerjevanje zračne podpore in seznanitev s pravili delovanja.

Drugo fazo usposabljanja bo Slovenska vojska izvedla v Centru za usposabljanje ameriške vojske (JMRC) v Hohenfelsu v Nemčiji v obliki 14-dnevnih terenskih vaj. V okviru druge faze usposabljanja v JMRC se bodo pripadnice in pripadniki OMLT pripravljali za opravljanje nalog v mednarodni operaciji Isafa v Afganistanu in urili standardne taktično-tehnične postopke. Usposabljanje bo potekalo v obliki terenskega usposabljanja na področju mentorstva, preprečevanja upora in boja proti improviziranim eksplozivnim napravam.

Tretja faza usposabljanja bo potekala pred odhodom v operacijo. V tej fazi bo poudarek na pripravi na preverjanje usposobljenosti, ki se bo izvajalo v četrti fazi usposabljanja. Četrta faza bo potekala v Centru za bojno usposabljanje v Postojni. Namen preverjanja usposobljenosti je pregled opremljenosti posameznikov, pravnih podlag za napotitev skupine ter usposobljenosti posameznikov in skupine.

Zadnja, peta faza usposabljanja bo potekala v okviru predaje dolžnosti v Afganistanu kot uvajanje slovenskih vojakov za prevzem dolžnosti takoj po razmestitvi. Uvajanje bodo izvajali pripadniki poveljstva Isafa, njegov namen pa je prenos dolžnosti, nalog in odgovornosti. Med predajo dolžnosti se bodo pripadniki OMLT seznanili z enoto, ki jo bodo usposabljali, in z območjem odgovornosti, na katerem bodo delovali. V okviru zadnje faze bo potekalo tudi ocenjevanje usposobljenosti posameznih skupin.