Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.11.2014

Usposabljanje pilotov 152. letalske eskadrilje in usmerjevalcev združenih ognjev

Piloti 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske bodo za potrebe usposabljanja usmerjevalcev združenih ognjev med torkom, 25. novembra, in petkom, 5. decembra, izvajali letenje z letali PC-9M Hudournik na višinah 200–3.000 metrov.

Letenje se bo izvajalo v jugovzhodnem in jugozahodnem delu Slovenije v navedenih dneh med 10. in 15. uro, in sicer:

– v torek, 25. novembra, na območju Mokronoga pri Trebnjem, rez. letališče Cerklje ob Krki,
– v sredo, 26. novembra, na območju Šentjanža pri Sevnici,
– v ponedeljek, 1. decembra, na območju Vrhovega pri Sevnici,
– v torek, 2. decembra, na območju Mokronoga pri Trebnjem,
– v sredo, 3. decembra, na območju Šentjanža pri Sevnici,
– v četrtek, 4. decembra, na območju Počka, rez. Vrhovo pri Sevnici,                              
– v petek, 5. decembra, na območju Počka, rez. Šentjanž pri Sevnici.

Načrtovano letenje bo dnevno potekalo z intenzivnostjo do dveh letal. Pri usposabljanju se upoštevajo zakonska določila in ostali predpisi, ki urejajo letenje na nizkih višinah z zrakoplovi Slovenske vojske. Med izvajanjem aktivnosti se bodo piloti v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji.
Kdo je usmerjevalec združenih ognjev (angl. Joint Terminal Attack Controller)?

Glavna naloga usmerjevalca združenih ognjev je svetovanje poveljniku na terenu o uporabi zračne in druge ognjene podpore (ladijske, minometne, artilerijske). Poveljniku svetuje o njeni pravilni uporabi in ob delovanju nadzoruje izvedbo.

Kontaktna oseba: Jani Krošl, mobilni telefon 031 279 480