Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.02.2010

Usposabljanje na SKOV 8 x 8 poteka v skladu z načrti

Med 25. januarjem in 12. februarjem se je 125 pripadnikov iz 74. motoriziranega bataljona usposabljalo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Poček. S tem so končali usposabljanje na oddelčni ravni, kar je korak na poti doseganja končnih operativnih zmogljivosti čete.

V okviru usposabljanja so pripadniki čete, opremljene s srednjimi kolesnimi oklepnimi vozili 8 x 8, izvedli situacijska urjenja, s čimer so postopke, ki so jih urili v preteklosti, povezali v celovite naloge. Zadnji teden so izvedli preverjanje situacijskih vaj v treh različnih celodnevnih sklopih, tako da so dobili vpogled v usposobljenost enote. Na tej podlagi so določili naloge, ki jim bo treba v prihodnje nameniti večji poudarek. V naslednjih mesecih se bo usposabljanje nadaljevalo na ravni voda in čete.