Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.05.2019

Usposabljanje na Mobilnem poligonu voditeljstva

V sredo, 8. maja, je v organizaciji Centra vojaških šol na Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekalo usposabljanje iz voditeljskih veščin.

Usposabljanje so izvajali inštruktorji usposobljeni za delo na Mobilnem poligonu voditeljstva, in sicer štabni praporščak Klemen Beras in praporščak Boštjan Kalan, oba pripadnika Katedre vojaških ved, in stotnik Primož Bantan ter štabni vodnik Bojan Ferš, oba pripadnika 74. pehotnega polka. Usposabljanje je bilo izvedeno na pobudo in predlog Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Udeleženci usposabljanja so bili tečajniki Temeljnega usposabljanja vodij intervencij, ki se izvaja pod okriljem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Tečajniki so bili pripadniki izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Brežice, Celje, Dobre polje, Izola, Maribor, Medvode, Slovenj Gradec in Velenje, Slovenj Gradec, Maribor, Celje, Velenje, Medvode, Brežice, Izola, Dobre polje, Gasilske brigade Koper, Prostovoljnega gasilskega društva Postojna, Jamske reševalne službe, Gorske reševalne zveze Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Policije ter Centra za upravljanje in vodenje prometa Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
Namen usposabljanja je bil udeležencem na podlagi izkustvenega učenja prikazati skupinsko dinamiko pri reševanju naloge, načrtovanju, motivaciji in kontroli.

Poseben poudarek je bil na komunikaciji in na tem, kako vpliva vedenje vodje in članov skupine na uspešnost celotne skupine. Vse česar se tečajniki tekom tovrstnega usposabljanja ali izkustvenega učenja naučijo in spoznajo o sebi, članih skupine ter njihovih reakcijah v določenih situacijah, lahko prenesejo v svoje delovno okolje ali zasebno življenje. S pomočjo tovrstnih usposabljanj, izkušenj in spoznanj so lahko uspešnejši vodje ali sledilci oziroma člani skupin ter posledično pripomorejo k večji učinkovitosti skupine ali enote v kateri delujejo.

Tovrstna usposabljanja se izvajajo tudi na vseh nivojih vojaškega izobraževanja in usposabljanja na Centru vojaških šol, prav tako pa jih za to usposobljeni inštruktorji v dogovoru s PE lahko izvajajo v vseh preostalih enotah Slovenske vojske.
 
Fotografije: Brane Petrovič | MO RS | Služba za strateško komuniciranje