Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.02.2020

Usposabljanje minometnikov in izvidnikov slovenske in črnogorske vojske za misijo Okrepljena prednja prisotnost

Od ponedeljka, 3. februarja, do petka, 20. marca, poteka skupno usposabljanje pripadnikov Voda minometov 120 mm Rodovskega bataljona 72. brigade in pripadnikov artilerijskega izvidniškega oddelka Vojske Črne gore, ki bodo skupaj delovali na misiji Okrepljena prednja prisotnost, v okviru kontingenta, ki v Latvijo odhaja junija 2020. Slovenska vojska z Vojsko Črne gore pri oblikovanju skupnih kontingentov sodeluje že četrtič.

V naslednjih tednih bodo skupna usposabljanja zajemala pripravo in izvedbo dnevnih in nočnih posamičnih in oddelčnih streljanj z osebno oborožitvijo in minometi ter usposabljanje s helikopterjem na lokacijah Vojašnica Murska Sobota, Vojašnica generala Maistra Maribor in Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna.

Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne in obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganje v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. brigada