Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.06.2009

Usposabljanje je končala nova generacija desetnikov


Po štirih tednih intenzivnega izobraževanja in usposabljanja se je končal šesti tečaj za desetnike. Od 18. maja se je več kot 40 pripadnikov Slovenske vojske urilo v postopkih delovanja skupine in oddelka v različnih okoljih ter pod različnimi pogoji od gorništva, pomorstva do pehote v klasičnem okolju. Namen tečaja je izuriti bodoče vodje skupin, ki bodo z osvojenim znanjem predstavljali pomemben prvi člen v verigi vodenja, poveljevanja in kontrole.

Nosilec tega tečaja je bil 20. motorizirani bataljon, uspešno pa ga je končalo 25 pripadnikov SV. Takšni tečaji dajejo vojakom tisto znanje, ki ga potrebujejo za opravljanje vedno bolj zahtevnih nalog v mednarodnih operacijah in na misijah ter v domovini in za spoznanje, ki omogoča razumeti vlogo vodje v enoti.    

Foto: vojak Rok Zorc, 20. MOTB