Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.12.2018

Uspešno končano usposabljanje ostrostrelcev v Latviji

Pripadniki 3. kontingenta Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji so organizirali in izvedli usposabljanje za vojaško evidenčno dolžnost A11103 – ostrostrelec. Usposabljanje se je v treh fazah odvijalo od septembra do konca novembra. Prva faza je vključevala preverjanje fizičnih sposobnosti, predavanja o optičnih opazovalnih in namerilnih napravah, sredstvih zvez, oborožitvi, strelskih načelih, maskiranju, ostrostrelski taktiki ter različne orientacijske pohode. V tej fazi so skupaj s slovenskimi vojaškimi usmerjevalci združenega ognja izvedli postopek klicanja ognjene podpore, najprej preko simulatorja, med vajo Rising Gunner pa so opravili tudi dnevno oziroma nočno navajanje artilerijskega ognja.

V drugi fazi je bil največji poudarek na strelskih urjenjih, predvsem na hitrostnem streljanju, streljanju na znane in neznane razdalje, streljanju z uporabo alternativnih položajev, streljanju skozi odprtino ter skozi različne snovi.
V tretji fazi je bila zaključna vaja, ki se je odvijala znotraj vaje Tomahawk Knocking večnacionalne bataljonske bojne skupine pod kanadskim vodstvom. Kandidati so se, po prejemu ukaza in izdaji lastnega ukaza, v civilnih oblačilih prikrito premaknili iz baze Adaži v območje Kalupe v jugovzhodnem delu Latvije. Tukaj so peš premagali 11-kilometrsko razdaljo od železniške postaje do varne hiše in tam prevzeli opremo. Po prejemu dopolnilnega ukaza so ponoči prečkali jezero in zasedli objekt, v katerem so postavili opazovalnico. Ves ta čas so kandidatom zagotavljali sistem zgodnjega opozarjanja slovenski in španski izvidniški oddelki. Zatem so se vrnili na vadišče Adaži, kjer jih je čakalo sklepno preverjanje.

Usposabljanje so prvič opravili v mednarodnem okolju in z mednarodno udeležbo, saj so sodelovali ostrostrelci Kanade, Latvije, Španije in Italije. Na ta način so dvignili tako raven usposobljenosti kot povezljivosti, udeleženci so lahko izmenjali dragocene izkušnje in gradili trdne odnose v mednarodni skupnosti.