Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.10.2014

Uspešno končana vaja Falco IV

Med 6. in 10. oktobrom je v Vojašnici Petra Petriča v Kranju potekalo terensko usposabljanje čete laboratorija za JRKBO Vojaške zdravstvene enote s pripadniki zdravstvenih čet Vojaške zdravstvene enote, Vojaške policije ter v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko-reševalno službo Kranj in Nujno medicinsko pomočjo Kamnik. Glavni cilj terenskega usposabljanja je bil izmenjava izkušenj in seznanitev z različnimi taktičnimi postopki enot v tistem delu, kjer bi lahko skupaj sodelovali. Scenarij vaje je predvideval različne incidente, do katerih lahko pride ob biološkem napadu.

»Laboratorij za JRKBO se je po ukinitvi 18. BJRKBO v Kranju pridružil Vojaški zdravstveni enoti (VZE). Laboratorij je eden izmed treh enot JRKBO, ki nadaljujejo uspešno tradicijo delovanja enot rodu JRKBO v Slovenski vojski. Vaja Falco IV je bila v preteklosti interna vaja biološkega laboratorija, vendar smo ugotovili, da na tem področju v Sloveniji nismo osamljeni in da je potrebno medsebojno povezovanje sorodnih enot. Izhajajoč iz izkušenj preteklosti ugotavljamo, da se na državnem nivoju podobne enote premalo medsebojno poznamo tako z vidika človeških virov kot tudi z vidika materialnih virov in naših zmogljivosti, kljub temu da se redno srečujemo ob naravnih in drugih nesrečah,« je ob koncu vaje pojasnila vojaška uslužbenka IX. r. Jasmina Bevc, specialistka analitičarka iz VZE.

Scenarij:

V sortirnici pošte je prišlo do delovne nesreče, pri čemer se je ponesreči odprla kuverta, iz katere se je stresel bel prah. Zaradi panike in prerivanja je na poštne delavce padla omara in pri tem sta se dva poštna delavca poškodovala. Ostali poštni delavci so se razbežali in poklicali pomoč. Dogodek je opazila patrulja vojaške policije, ki je začela zagotavljati red, pridobivati informacije in zagotavljati varovanje območja dogodka. Poklicani so bili Gasilska brigada Ljubljana, Gasilsko-reševalna služba Kranj, zdravstvena četa zahod/vzhod ter mobilni biološki laboratorij z vzorčevalci in dekontaminatorji. Gasilska brigada Ljubljana je izvedla tehnično zahtevno reševanje ponesrečencev iz kontaminiranega območja, Gasilsko-reševalna služba Kranj pa je skupaj z zdravstveno četo zahod dekontaminirala ponesrečence in zbegane poštne delavce. Vojaška policija je zavarovala območje, da na kontaminirano območje ne bi zašla civilna oseba, vzorčevalna ekipa mobilnega biološkega laboratorija je izvedla vzorčenje in prenos vzorca v mobilni biološki laboratorij, kjer je analiza potrdila prisotnost antraksa. Vzorec je bil transportiran v referenčni laboratorij, kjer so potrdili rezultate mobilnega biološkega laboratorija, nato pa je skupina za dekontaminacijo dekontaminirala prostore pošte in neposredne okolice.

S takšno organiziranostjo sil in ob podpori pripadnikov gasilskih enot je laboratorij za JRKBO uspešno izvedel vajo, na kateri so se povezale zmogljivosti biološke obrambe ter zmogljivosti dodanih enot Slovenske vojske s civilnimi strukturami zaščite in reševanja. Pripadniki gasilskih enot in zdravstvenih čet zahod in vzhod so tako imeli prvič priložnost spoznati opremo in delovanje enot mobilnega biološkega laboratorija ter sodelovati pri dekontaminaciji lastnih sil in poškodovanih. Takšno sodelovanje se je pokazalo za zelo učinkovito. V prihodnosti je treba prakso skupnega usposabljanja enot iz sistema zaščite in reševanja nadaljevati ter sodelovanje še nadgraditi. Na vaji je bil uporabljen pravi vzorec antraksa (vakcinalni sev), ki se uporablja pri imunizaciji živali (imunizirati = povzročiti odpornost organizma proti določeni okužbi).

Vojaška uslužbenka Jasmina Bevc še dodaja, da vajo ocenjujejo kot uspešno, saj je vsaka priložnost, kjer se lahko naučimo kaj novega, dobrodošla. »Morala pripadnikov laboratorija za JRKBO, ZČZ in gasilcev je bila na zelo visoki ravni, saj se vsi zavedamo, da dobro opravljena biološka dekontaminacija rešuje življenja. Vaja se je končala z veliko željo po nadaljnjem sodelovanju in z izzivi, ki smo si jih vsi sodelujoči postavili za naslednje leto.«  
 
Fotografije: desetnica Manca Bole, 157. logistični polk

nastavljanje vzorca

aktiviranje gasilcev

priprava gasilcev

reševanje poškodovanega gasilca

dekontaminacija ranjenca

dekontaminacija stoječega

oskrba ranjenca

odvoz poškodovanega

priprava SIBA

vzorčenje siba

dekontaminacija siba

udeleženci vaje FALCO IV