Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.05.2016

Uspešno končana Integracija 2016

V petek, 20. maja, se je končala Integracija 2016 – petdnevna vaja pripadnikov poveljstev in enot Slovenske vojske, ki oblikujejo zmogljivost bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (BJRKBO). Potekala je na območju kranjske Vojašnice Petra Petriča in Vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli, na njej pa so poleg 320 pripadnikov Slovenske vojske (1., 72. in logistične brigade, 430. mornariškega diviziona, Enote za komunikacijske in informacijske sisteme ter Združenega operativnega centra) sodelovali tudi predstavniki Zavoda za varstvo pri delu in Onkološkega inštituta Ljubljana.

Namen vaje je bil integrirati poveljstvo, enote in module Slovenske vojske v BJRKBO za potrebe delovanja v tovrstnem okolju, scenarij vaje, premišljeno načrtovani in pripravljeni dogodki (incidenti) pa so omogočili, da so vadbenci zastavljene cilje tudi dosegli.

Težišče letošnje vaje je bilo taktično urjenje s pravimi viri – v postopkih poveljevanja in kontrole, detekcije JRKB-nevarnosti, identifikacije, nadzora, dekontaminacije, dozimetrije, opozarjanja in poročanja, vzorčenja in analitike, zaščite sil, vzpostavljanja zvez in prenosa podatkov po sistemih komuniciranja, logistična zagotovitev in oskrba, premiki in transport, izvleka, oskrba ranjenih idr. Velika dodana vrednost vaje je sodelovanje posameznikov in enot različnih rodov in služb v okviru zmogljivosti BJRKBO. Vaja je bila hkrati tudi odlična podlaga za izvedbo preverjanja končnih operativnih zmogljivosti Čete za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo 1. brigade (ČJRKBO/1. BR), voda za JRKBO v MotBBSk in voda za storitve iz 670. LOGP.

Integracijo 2016 je sklenil poveljnik 1. brigade Slovenske vojske brigadir Roman Urbanč, ki je na slovesnosti v kranjski Vojašnici Petra Petriča izrazil izredno zadovoljstvo nad uspešno izvedeno aktivnostjo. Z eno skupno nalogo so se usposabljali dve četi za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, logistični element, analitični JRKB-laboratorij, vezisti in informatiki ter pripadniki za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, ob vsem tem pa pokazali izredno visoko mero profesionalnosti in dobre volje.