Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.06.2013

Uspešna izvedba prvega skupnega terenskega usposabljanja slušateljev ŠPČ in kandidatov ŠČ

V petek, 7. junija, je Šola za podčastnike (ŠPČ) Andreja Komela pl. Sočebrana v sodelovanju s Šolo za častnike (ŠČ) na Počku v okolici Mahneč izvedla skupno taktično vajo. Slušatelji 2. nadaljevalnega tečaja za podčastnike (NTPČ) modula A (enotovni steber) ŠPČ in kandidati 24. generacije ŠČ so se združili v en vod, sestavljen iz 40 pripadnikov (14 častnikov in 26 podčastnikov). Poveljnik voda je bil kandidat ŠČ, vodni podčastnik pa slušatelj ŠPČ. Ostale funkcije v vodu so bile porazdeljene različno med preostalimi udeleženci obeh enot. Naloga je bila sestavljena iz združevanja (spajanja) kandidatov in slušateljev na terenu in iz napada na objekt.


»Odločnost mora biti in je prav, da je, vendar je treba razmisliti, če nas na isto napako večkrat opozorijo! In ne pozabite, biti moramo proaktivni – pozabi na cilj 1, če ni realen ali dosegljiv, pojdi v cilj 2," je odločno na analizi med drugim povedal stotnik Aleš Avsec, ŠČ, poveljnik učne čete in vodja skupnega usposabljanja, ter dodal, da se je treba zavedati, da je med besedama paničen in odločen zelo tanka meja. »To je en velik korak naprej za vse naše šolstvo, tako za ŠČ kot za ŠPČ, je pa pot še dolga. Danes smo dokazali, da se lahko z minimalno koordinacijo, dobro izdelanimi ukazi in če so postopki definirani veliko več naučimo eni od drugih, kot če bi delali vsak zase. To, kar se zdaj dogaja, je samo še začetek nečesa, kar se bo potenciralo v prihodnje. Terenska usposabljanja 24/7, da si ves čas v situaciji …, so edina možnost, da dosežemo nek napredek. Če tega ne bo, če delamo samo osem ur dnevno, ne moremo biti usposobljeni,« je še povedal stotnik Avsec in končal z iskreno zahvalo vsem udeleženim v vaji.


»Ne brezglavo vpiti! Zadihaj! Pokaži, da veš, kaj delaš in da imaš nad izvedbo naloge nadzor,« je v nadaljevanju med drugim povedal štabni vodnik Dejan Gumzar, ŠČ, inštruktor. »Prepričan sem, da je bilo to usposabljanje zelo uspešno predvsem z dveh vidikov. Prvi vidik je bilo sodelovanje z ekipo ŠPČ. Vsi vemo, da mora dober poveljnik voda imeti ob sebi dobrega vodnega podčastnika, s katerim bosta usklajena že ob začetku naloge. In drugi vidik je dejstvo, da morata častnik in njegov prvi vodni podčastnik voz voda vleči skupaj.« Štabni vodnik Gumzar je kot pozitivno stvar izpostavil razumevanje obeh strani, tako vodstva ŠČ kot vodstva ŠPČ, da so našli skupni jezik za izvedbo naloge kot celote, kjer se srečata oziroma soočita dve različni enoti skupaj. Kot pomanjkljivost je navedel, da bi morali biti vsi udeleženci na istem nivoju znanja. Denimo kandidati ŠČ so šele v splošni fazi usposabljanja, medtem ko nekateri slušatelji ŠPČ v okviru Slovenske vojske opravljajo dela že deset ali več let. »Definitivno se tu opazi razlika v znanju. Zlasti to velja takrat, ko je mogoče v nekem trenutku izkušnja pomembnejša od suhoparne teorije.«


Tadej Knuplež, ŠČ, kandidat, se je preizkusil v vlogi poveljnika voda. »Ta izkušnja, da lahko delamo z ljudmi, s katerimi bomo lahko kasneje delali … Te terenske izkušnje so za nas kandidate res zelo pomembne, saj je usposabljanje oziroma učenje v učilnicah eno, na terenu pa je bistveno drugače. Te stvari so pomembne. Zato tudi so usposabljanja in za to se uri. Dobro je bilo vsekakor sodelovanje samo s podčastniki. Da smo dobili enkrat zelo velik vod, takšen kot je tudi dejansko v Slovenski vojski. Ker nas je v generaciji samo 15, lahko delamo samo v oddelku in nimamo pravega občutka, da toliko ljudi dela s toliko ljudmi. Da vidiš, kako se moraš v taki vlogi obnašati ... Zelo v redu in zelo zanimiva izkušnja. Kot slabost današnjega skupnega usposabljanja bi morda izpostavil samo to, da so nekateri na nas gledali kot na neizkušene ljudi, ki za sabo nimajo nobene kilometrine, da smo brez znanja in izkušenj ter da poročnik, ko to postane, dela samo in zgolj na podlagi čina. Z novim programom se je veliko spremenilo. Veliko smo na terenu, veliko delamo, smo dobra ekipa in se zelo trudimo, zato lahko zatrdim, da temu ni tako.«
Višji vodnik Boštjan Posinger, slušatelj 2. NTPČ ŠPČ, se je preizkusil v vlogi vodnega podčastnika. »Mislim, da je zamisel o skupnem usposabljanju odlična zamisel. Moj predlog je, da bi moralo biti tako tudi v prihodnje – skupen teren za obe enoti, na katerem bi se lažje ocenilo oziroma analiziralo, kaj in kako v prihodnje. Kar se tiče današnjega dne, osebno ocenjujem, da je bila to super zadeva. Zakaj? Ker se od prej sploh nismo poznali. Včeraj smo imeli samo 3–4 ure osebnega kontakta za celotno organizacijo, danes pa smo to akcijo že izpeljali in je bila po oceni vodje skupnega usposabljanja, stotnika Avsca, zelo uspešno izvedena.«


In mnenje višjega vodnika Pavla Fajferja, ŠPČ, inštruktorja? »Najprej je dobro povedati, kako je do sodelovanja sploh prišlo. Ideja sama se je porodila na inštruktorski ravni. Inštruktorji ŠČ in ŠPČ smo, glede na to da smo prej sodelovali v enotah, zdaj strnili vrsti tudi tukaj z namenom, da vidimo, koliko, so programi sploh usklajeni. To je bila osnova. In kako jaz vidim to usposabljanje? Gre za odlično priložnost, da prihodnji poveljnik voda vidi,  kaj mu lahko vodni podčastnik nudi, kakšno znanje mu lahko ponudi iz programa, ki ga ponuja šolanje v okviru NTPČ v modulu A, se pravi v enotovnem stebru, predvsem z vidika logistične zagotovitve vodu. Usposabljali smo se, kako ravnati z bojnimi ekipami, kako ravnati z ranjenci, kako delovati na točki upada v objekt in kako ravnati pri izdaji povelja ter pri ognjeni podpori, ki smo jo tukaj na NTPČ zelo nadgradili. Naredili smo ogromen korak naprej. Tem podčastnikom, ki pridobijo ved pehotnika , mora biti popolnoma jasno, kaj je njihovo delo glede bojnih delovanj. In danes so podčastniki nudili ognjeno podporo z različnimi orožji, ki so bila določena za izvedbo naloge.«
 

Foto: CO Carmen Kos, SOJ SV