Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.02.2018

Uspešen zaključek usposabljanja po programu Temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnike – 2. faza

V petek, 16. februarja, je dvaindvajset kandidatov, od tega osemnajst fantov in štiri dekleta, 30. generacije Šole za častnike uspešno zaključilo usposabljanje po programu Temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnike – 2. faza. Od 19. februarja dalje pa vseh dvaindvajset kandidatov nadaljuje izobraževanje po Programu splošnega vojaškega usposabljanja in izobraževanja kandidatov za častnike. Z usposabljanjem in izobraževanjem bodo kandidati zaključili 14. decembra 2018.

Šola za častnike po omenjenem programu izobražuje in usposablja ter oblikuje izobražene in usposobljene vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo SV doma in v tujini in sicer na začetnih častniških dolžnostih. Poudarek v programu je namenjen razvijanju navad, ki jih posameznik potrebuje pri delu v sodobni vojaški organizaciji ter pri oblikovanju vrednot, ki odlikujejo vojaškega profesionalca in pripadnika Slovenske vojske. Izobraževanje in usposabljanje pa temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske: časti, pogumu, lojalnosti, tovarištvu in predanosti ter temeljni skupni vrednoti – domoljubju.

Fotografije: Carmen Kos, GŠSV