Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.02.2015

Uspešen zaključek preverjanja usposobljenosti vojaških policistov

V sredo, 18., in v četrtek, 19. februarja, je bilo v Vojašnici Edvarda Peperka zaključno preverjanje usposobljenosti vojaških policistov. Prikazane so bile borilne veščine in obravnava prometne nesreče. Usposabljanja se je udeleževalo devet pripadnikov Slovenske vojske. Sklepni slovesnosti s podelitvijo vojaške evidenčne dolžnosti se je pridružil tudi poveljnik Enote za podporo polkovnik Ernest Anželj.

Trimesečno usposabljanje, ki se ga je udeležilo devet pripadnikov Slovenske vojske, je zelo intenzivno in zahteva dobro psihofizično pripravljenost. V tem obdobju se pripadniki seznanijo s splošnimi in specialističnimi vsebinami ter spoznajo zakonodajo, ki jih zavezuje pri delu vojaškega policista. V splošnem delu se seznanijo z državljansko vzgojo, vojaškopolicijsko etiko in varstvom okolja ter se udeležijo športne vzgoje. V specialističnem delu obravnavajo opremo in oborožitev vojaške policije, opravijo pouk streljanja ter vadijo praktične postopke, borilne veščine in taktiko vojaške policije.

Fotografije od 1 do 5: Marjan Suhi, Sektor za vojaške zadeve

Fotografije od 6 do 12: Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Video zapis: Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske, in Brane Petrovič, Služba za strateško komuniciranje MORS (youtubeMORS):

> 1. del

> 2. del

Slušatelji pred komisijo oziroma začetkom opravljanja izpita iz borilnih veščin

Borilne veščine - izvedba vaje 1

Borilne veščine - izvedba vaje 2

Borilne veščine - izvedba vaje 3

Borilne veščine - izvedba vaje 4

Ko se zgodi prometna nesreča, je obvezna postavitev znaka, ki označuje situacijo na cestišču.

Pred predstavitvijo obravnave prometne nesreče

V nesreči sta bili udeleženi dve vojaški vozili.

Obvezna izpolnitev obrazcev

Označevanje mesta, kjer je prišlo do trka med vozili.

Popis vseh potrebnih postavk za izpolnitev obrazca.

Ko se zgodi prometna nesreča, je obvezno tudi dokumentiranje dogodka s fotografijo.