Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.03.2015

Uspešen prvi posvet o sodelovanju Slovenske vojske s civilnim okoljem

V sredo, 4. marca, je bil v Kadetnici v Mariboru prvi posvet o prihodnjem sodelovanju Slovenske vojske s civilnim okoljem. Na njem so sodelovali predstavniki Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in nekaterih civilnih ustanov. Zbrane je v uvodu nagovoril načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman.

»Ocena vodstva Generalštaba Slovenske vojske, vodstva posveta in vseh udeležencev je bila, da je bil posvet več kot uspešen in da smo dosegli pričakovanja in cilje. Razprave so bile dovolj strokovne in usmerjene v reševanje povsem praktičnih vprašanj sodelovanja Slovenske vojske z zvezami, organizacijami in društvi oziroma drugimi elementi civilne družbe. Udeleženci si želijo in pričakujejo nadaljnja srečanja v podobnih strokovnih in posvetovalnih oblikah, kar smo jim tudi obljubili. Povsem konkretni rezultati našega dela na posvetu so sklepi oziroma ugotovitve, ki nam predvsem na teoretični in tudi na praktično-izvedbeni ravni dajejo dogovorjene temelje za nadaljnje delo,« je ob koncu povedal vodja posveta in načelnik sektorja J-9 polkovnik Dušan Toš.
Slovenska vojska civilno-vojaško sodelovanje načrtuje in uresničuje na temelju vzajemnosti. Letos sodeluje z dvajsetimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu in negujejo sorodne vrednote, podprla je kar 418 dogodkov, ki jih pripravljajo. Za te dejavnosti je namenjenih skoraj 330 tisoč evrov. Slovenska vojska je še vedno zelo vpeta v okolje, saj smo pripadnice in pripadniki sestavni del civilnega okolja, živimo in delujemo tudi v organizacijah zunaj Slovenske vojske. Ker gre za sodelovanje, ko vsi skupaj z omejenimi viri iščemo najboljše rešitve, so takšni posveti zelo pomembni, tudi z vidika domoljubja. Rešitve, ki so sestavni del sklepov posveta, bodo upoštevane pri prihodnjem sodelovanju, tudi pri zaposlovanju, saj je Slovenska vojska še vedno zelo aktiven delodajalec in za mlade velik poklicni izziv.
 
 
Fotografiji 1. in 12.: desetnik Luka Mitrović, 72. brigada
Fotografije od 2. do 11.: Carmen Kos, Kabinet načelnika GŠSV

1_Predstavitev_CVS_splosno.pdf

2_J9_CVS_in_CIMIC.pdf

4_Organizacijski_vidik.pdf

CIMIC_CMI_orodje1.pdf

Nekateri_izzivi_civilno_ZDGM.pdf

podrocje_sporta_Matej.pdf

POSVET__CIMIC.pdf

Posvet_CVS__1_BR.pdf

POSVET_NACRT_Admin.pdf

PosvetCVS-MB-040315.pdf

PREDSTAVITEV_J4__CVS_MB4MAREC.pdf

Prispevek_ZSC_CVS.pdf

PROMOCIJA_SVZ.pdf

Promocijske_aktivnosti_SVZ.pdf

PTT_Posvet_4MAR15_Denis.pdf

PTT_Predstavitev__Bostjan.pdf

Reciprocnost_ZSC_SV.pdf

Sodelovanje_Policije_s_civilno_druzbo.pdf

SODELOVANJE_Z_DRUSTVI_IN_ZVEZAMI_VOJNIH_VETERANOV.pdf

statistika_in_pregled_Franci.pdf

velike_sportne_prireditve_Matej.pdf

Dokumenti:
Zakljucki.pdf

FOTO 1: Sprejem načelnika generalštaba z vojaškimi častmi

FOTO 2: Polkovnik Dušan Toš, načelnik sektorja J-9, v vlogi vodje posveta

FOTO 3: Slovenska vojska civilno-vojaško sodelovanje načrtuje in uresničuje na temelju vzajemnosti.

FOTO 4: Slovenska vojska letos sodeluje z dvajsetimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu in negujejo sorodne vrednote, podprla je kar 418 dogodkov, ki jih pripravljajo.

FOTO 5: Za sodelovanje z dvajsetimi različnimi organizacijami je letos namenjenih skoraj 330 tisoč evrov.

FOTO 6: Ta posvet je odlična priložnost, da se na eni strani predstavi Slovenska vojska, na drugi pa različne organizacije oziroma društva ter skupaj najdemo nove ideje, ki jih je smiselno vključiti v načrt za prihodnja sodelovanja.

FOTO 7: Slovenska vojska je še vedno zelo vpeta v okolje, saj so pripadnice in pripadniki sestavni del civilnega okolja, živijo in delujejo tudi v organizacijah zunaj Slovenske vojske.

FOTO 8: Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman: Ker gre za sodelovanje, ko vsi skupaj z omejenimi viri iščemo najboljše rešitve, so takšni posveti zelo pomembni tudi z vidika domoljubja.

FOTO 9: Rešitve, ki so sestavni del sklepov posveta, bodo upoštevane pri prihodnjem sodelovanju,

FOTO 10: Udeleženci so bili mnenja, da je posvet o prihodnjem sodelovanju Slovenske vojske s civilnim okoljem dobra poteza, s katero bi bilo smiselno nadaljevati.

FOTO 11: Na posvetu so sodelovali predstavniki Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in nekaterih civilnih ustanov.

FOTO 12: Po posvetu je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman obiskal tudi pripadnike Centra vojaških šol in pripadnike 72. brigade.