Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.03.2011

Usklajevalni sestanek o Pogodbi o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi

V sredo, 9. marca, je na Ministrstvu za obrambo potekal usklajevalni sestanek o mednarodnem aktu, imenovanem Pogodba o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi (Treaty on Conventional Forces in Europe – CFE).
Sestanka se je udeležil tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner, ki je v svojem nagovoru pozdravil udeležence in ob koncu podal usmeritve za nadaljnje delo.
Udeleženci sestanka z Ministrstva za zunanje zadeve, z Ministrstva za notranje zadeve, z Ministrstva za obrambo in z Generalštaba Slovenske vojske so se pogovarjali o trenutnem stanju na področju CFE na mednarodni in lokalni ravni ter o pripravah na polnopravno članstvo ter morebitno poznejšo implementacijo aktivnosti.
Pogodbo o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi so leta 1990 podpisale članice Nata in varšavskega sporazuma v povezavi z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi. Pogodba omejuje pet kategorij težke konvencionalne oborožitve, in sicer tanke, oklepna vozila, artilerijsko orožje, helikopterje ter letala za bojevanje. Območje uravnavanja sega od Atlantskega ocena do gorovja Ural.
Verifikacijski center Slovenske vojske aktivno nastopa pri vključevanju v CFE in pri uresničevanju določil iz pogodbe ter sodeluje z drugimi državnimi organi Republike Slovenije na področju nadzora oborožitve in s tujimi verifikacijskimi centri ter agencijami za nadzor oborožitve.

Foto: Boštjan Pogorevc