Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.03.2012

Ugotavljanje pripravljenosti je izziv za dvig kakovosti Slovenske vojske

V mariborski Kadetnici je danes, 2. marca, potekala seznanitev načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadirja Dobrana Božiča s sklepi ugotovitev o pripravljenosti Slovenske vojske.
Proces ugotavljanja pripravljenosti je bil končan skladno z direktivnimi dokumenti v Slovenski vojski in na podlagi veljavne metrologije. Brigadir Božič je podal usmeritve za dokončno izdelavo poročila, ki ga bo predstavil ministru za obrambo, minister in načelnik pa bosta konec aprila s poročilom seznanila vrhovnega poveljnika in predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka.
Načelnik generalštaba je poveljnike pohvalil za izboljšane rezultate na področju usposobljenosti ter izobraženosti enot in poveljstev: »Pripravljenost Slovenske vojske je na pričakovani ravni. Zavedamo se velikih izzivov v prihodnje, saj se je trend opremljanja praktično zaustavil, kar bo vplivalo na prihodnji razvoj celotne Slovenske vojske.« Poudaril je še, da verjame v korektne rezultate ugotovljene pripravljenosti, pričakuje pa, da se bo tudi v prihodnje obdržala dosežena raven pripravljenosti. Zaveda se, da bo tudi v prihodnje delovanje Slovenske vojske oteženo, predvsem zaradi razpoložljivih kadrovskih in materialnih ter še posebej finančnih virov. Usposobljenost Slovenske vojske se mora še izboljšati, težko pa je pričakovati dvig zmogljivosti in vzdržljivosti. Načelnik generalštaba pričakuje podporo vseh poveljujočih v Slovenski vojski, saj verjame v profesionalnost, ki smo jo dosegli v preteklih letih.