Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.06.2017

Udeležencem seminarja voditeljstva predaval glavni podčastnik Zavezniškega poveljstva za transformacijo (Allied Command Transformation - ACT) višji štabni praporščak Jack Johanson

Pripadniki podčastniškega zbora Slovenske vojske pod okriljem Generalštaba Slovenske vojske in v sodelovanju s Šolo za podčastnike (v okviru Nato DEEP) med 12. in 23. junijem v Vojaškem objektu Kadetnica izvajajo Seminar voditeljstva za podčastnike ukrajinskih OS. V petek, 16. junija, je udeležencem seminarja predaval glavni podčastnik Zavezniškega poveljstva za transformacijo (Allied Command Transformation - ACT) višji štabni praporščak Jack Johanson.


Višji štabni praporščak Johanson je na povabilo glavnega podčastnika Slovenske vojske štabnega praporščaka Igorja Tomašiča seminar obiskal s ciljem izvedbe podpore in krepitve nadaljnjega sodelovanja. Predaval je udeležencem seminarja in se sestal tudi s poveljnikom Šole za podčastnike, enotovnim podčastnikom Centra vojaških šol, enotovnim podčastnikom Šole za podčastnike in sodelavci.


Glavni podčastnik ACT višji štabni praporščak Johanson se je zahvalil za izjemni prispevek, ki ga prispeva Slovenska vojska v obliki vojaškega izobraževanja in usposabljanja pri razvoju podčastniških zborov držav partneric. Poveljnik Šole za podčastnike podpolkovnik Franjo Lipovec pa je v pogovoru poudaril, da bo Šola tudi v prihodnje v sodelovanju s podčastniškim zborom Slovenske vojske aktivno prispevala svoje zmogljivosti v obliki vojaškega izobraževanja in usposabljanja za potrebe razvoja podčastnikov držav partneric v okviru programov Nato DEEP in tudi na dvostranski ravni.
 
Fotografije: Carmen Kos | Kabinet načelnika GŠSV | OOJ