Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.04.2009

Udeležba helikopterjev Slovenske vojske na vaji Požig 2009

Gasilska zveza Slovenije (v nadaljevanju GZS) bo 19. aprila na osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku pri Postojni izvedla gasilsko vajo Požig 2009. Na vaji bo GZS preizkusila delovanje štabov GZS ter uporabo metod za omejevanje požarov v naravi. Glede na to, da na skoraj vseh večjih gasilskih intervencijah delujejo tudi pripadniki 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske, želi GZS na omenjeni vaji praktično preizkusiti tudi medsebojno sodelovanje s posadkami helikopterjev. Posadke 15. helikopterskega bataljona bodo v okviru vaje prikazale zmogljivosti helikopterjev bell 412 in AS-532 AL cougar pri gašenju požarov v naravi.

15. helikopterski bataljon skladno z opremljenostjo sodeluje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, kjer opravlja naloge gašenja, reševanja v gorah in nujne evakuacije državljanov iz območij, prizadetih z naravnimi katastrofami. Poleg tega stalno sodeluje s svojimi zmogljivostmi na vajah za zaščito in reševanje civilnega prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah. Helikopterji ob tem sodelujejo z gasilci, za katere opravljajo opazovanje in javljanje morebitnih požarov, ob večjih požarih pa aktivno sodelujejo pri gašenju z opremo za gašenje.

Tako se pod spodnji del trupa helikopterja bell 412 lahko obesi posebna vreča za vodo (angl. bumby backet), v kateri je lahko 1590 litrov vode za gašenje požarov, helikopter AS 532 AL cougar pa v posameznem letu na enak način prepelje 3000 litrov vode, kar je enkrat več kot bell 412. Vodo helikopterji lahko zajemajo iz montažnih bazenov oz. naravnih virov (reke, jezera, zajetja ipd).

Posadka helikopterja bell 412 je v letošnjem letu že sodelovala pri gašenju požara v okolici Jesenic in pri tem na požarišče odvrgla 25.000 litrov vode.