Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.01.2016

Udarna pest zavezništva

V torek, 19. januarja, je bila v Vojašnici Petra Petriča v Kranju slovesnost ob primopredaji sestave Slovenske vojske v Natovih odzivnih silah. Četa vojaške policije je dolžnost sodelovanja v odzivnih silah predala dvema zmogljivostma: helikopterju za medicinsko evakuacijo in radiološkemu laboratoriju ter njunemu strokovnemu osebju.

Poveljnik Logistične brigade, brigadir Milan Žurman, je v govoru poudaril, da je ponosen, da zmogljivosti postajata z današnjim dnem del udarne pesti sil zavezništva za hitro posredovanje. Slovenska vojska namreč leta 2016 nadaljuje dejavno sodelovanje v sestavi Natovih odzivnih sil in zagotavlja stalno pripravljenost obeh zmogljivosti v Republiki Sloveniji z odzivnim časom pet dni od aktiviranja. Zmogljivost radiološkega laboratorija se po aktiviranju pridruži večnacionalnemu bataljonu JRKBO na Poljskem, zmogljivost helikopterja pa se podredi Natovemu poveljstvu zračne komponente v Italiji. Deklarirani zmogljivosti sta popolnjeni za 15-dnevno samostojno delovanje brez dodatne podpore. Z zagotavljanjem visoke stopnje pripravljenosti Slovenska vojska omogoča hitro vključitev deklariranih zmogljivosti v nosilne enote znotraj združenih sil za zelo hitro posredovanje in njihovo nadaljnje angažiranje po odločitvi zavezništva ter na podlagi posebnega sklepa Vlade Republike Slovenije.

Posledica uresničevanja akcijskega načrta pripravljenosti, sprejetega na zasedanju Nata v Walesu jeseni 2014, je oblikovanje začasnih odzivnih zmogljivosti znotraj povečanega obsega sil zaradi zaznanih varnostnih tveganj. Leta 2016 Republika Slovenija najavljene zmogljivosti za takojšnje odzivne sile zato zagotavlja v združenih silah za zelo hitro posredovanje.
Četi vojaške policije, ki je z današnjim dnem tudi uradno predala dolžnost, se je brigadir Žurman zahvalil za dobro delo. Izrazil je zadovoljstvo, da so kljub delovanju v odzivnih silah opravili izjemno delo tudi pri reševanju razmer, povezanih z migranti, in tako še okrepili tradicionalno dobro sodelovanje s Policijo.

Foto: poddesetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika GŠŠV