Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.09.2016

Tudi na vaji Takojšen odgovor 2016 ne gre brez podpore

Ena od glavnih in pomembnejših nalog pri načrtovanju mednarodne vojaške vaje in hkrati osrednje vaje Slovenske vojske Takojšen odgovor 2016 je bila organizacija logistične zagotovitve in podpora komunikacijskega sistema.

Pred vajo in med njo so za postavitev in vzdrževanje namestitvenih zmogljivosti, prehrano, sanitarije in še veliko več, kar je potrebno za namestitev in delovanje lastnih in tujih enot, poskrbeli tako pripadniki 72. in Logistične brigade Slovenske vojske kot tudi 15. polka vojaškega letalstva, Enote za podporo in Centra za združeno usposabljanje Generalštaba Slovenske vojske. Med vajo za zdravstveno oskrbo pripadnikov vseh sodelujočih držav skrbijo pripadniki Vojaške zdravstvene enote. Pripadniki 72. brigade Slovenske vojske v sodelovanju z Enoto za komunikacijsko informacijske sisteme, Oddelkom za razvoj C4i Generalštaba Slovenske vojske ter Sektorjem za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo so pred začetkom vaje vzpostavili komunikacijsko-informacijsko omrežje v Sloveniji in na Hrvaškem. Za čas trajanja vaje so za pomoč pri delu udeležencem vaje in spremljanje brezhibnega delovanja vzpostavili storitveni in nadzorni center ter lokalno podporo.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. brigade Slovenske vojske

Pri izvedbi vaje TO 16 so v veliko pomoč vezisti, ki skrbijo za neprekinjeno delovanje radijskega omrežja, …

… medicinsko osebje, ki zagotavlja zdravstveno oskrbo, …

… pripadniki Oddelka za razvoj C4i, ki pomagajo pri vzpostavitvi in delovanju simulacijskega sistema za računalniško podprto štabno vajo (RPŠV), …

… operaterji, ki so na RPŠV simulirali dogodke, …

… informatiki, ki delujejo v storitvenem in nadzornem centu, …

… ter lokalna podpora, …

… kuharji, ki skrbijo, da so udeleženci vaje siti, …

… vozniki, ki zagotavljajo prevoze, …

… in vzdrževalci, ki odpravljajo različne okvare.