Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.09.2015

Tudi lokalno okolje je bilo del vaje Takojšen odgovor 2015

Osrednja vaja SV z mednarodno udeležbo Takojšen odgovor 2015 je celovit dogodek, ki vpliva tudi na lokalno okolje in gospodarstvo, zato si SV prizadeva biti dejavna tudi zunaj svojih vojaških okvirov. Za spodbujanje sodelovanja in približevanja civilnemu okolju je bilo ob vaji organiziranih več spremljevalnih dogodkov, od dneva za lokalno skupnost, nagradne igre, poslovnega sodelovanja z nekaterimi podjetji v regiji do strokovno-družbenega večera.
Tako je bil v nedeljo, 20. septembra, kot del vaje še zadnji spremljevalni dogodek, na katerega so bili povabljeni glavni predstavniki slovenskih in tujih udeležencev vaje, predstavniki lokalne skupnosti in organizacij, na katere vpliva delovanje SV, ter podjetij s katerimi vojska sodeluje. V Vojašnici barona Andreja Čehovina so udeleženci dogodka po načelu odprtega sodelovanja in pravočasne izmenjave informacij na kratkem strokovnem posvetu spoznavali delo, cilje in vizije drug drugega.

Po pozdravnem nagovoru obeh direktorjev vaje brigadirja Romana Urbanča in polkovnika Williama Glaserja je župan Občine Postojna Igor Marentič predstavil občino in svoj pogled na sodelovanje lokalnega okolja z vojsko. Na dogodku se je s kratkim filmom Zeleni Kras predstavila tudi regionalna razvojna agencija Zeleni kras. Njen predsednik Boštjan Požar je v svojem nagovoru povedal, da jih delovanje SV v smislu varovanja narave, okolja in nemotenega poteka turističnih aktivnosti moti, a da so pripravljeni poslušati in razumeti tudi našo zgodbo, če jih prepričamo z dejstvi. Sledila je še kratka predstavitev civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko vojsko in lokalnim okoljem na širšem območju osrednjega vadišča SV, v kateri je bilo glavno sporočilo, da SV aktivno skrbi za okolje in naravo ter sodeluje in komunicira z lokalnim okoljem na območju svojega vadišča, na katerem se bo tudi v prihodnje urila za vzdrževanje pripravljenosti za izvajanje svojih nalog.