Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.01.2014

Tudi lišaji so radioaktivni

V okviru vaj in usposabljanj je ekipa Mobilnega radiološkega laboratorija (MRL) iz Vojaške zdravstvene enote januarja opravljala naloge, namenjene ohranjanju pripravljenosti enote za ukrepanje ob izrednih radioloških in jedrskih dogodkih ter rednih meritev radioaktivnosti v objektih Slovenske vojske.

Tokrat se je skupina za vzorčenje in identifikacijo radioloških agensov odpravila na strelišče Mačkovec, kjer je izvedla vzorčenje vegetacije tako, kot bi ga v resničnih razmerah radiološke in jedrske nevarnosti. V primeru nesreče je pomemben dejavnik ogroženosti pripadnikov in prebivalstva prav kontaminacija, ki se nabere v okolju in rastlinah okoli nas, tudi v zelenjavi, namenjeni uživanju. Ekipa je vzorčila lišaje, ki jih je odvzela z dreves; v ustrezni embalaži in s spremljevalnimi dokumenti so vzorce dostavili radiološkemu analitskemu laboratoriju v Kranju. Tam jih je po ustaljenem postopku prevzela ekipa analitskega laboratorija, jih pripravila za meritve in izvedla analizo. Vsebnost radioaktivnega izotopa Cezija (Cs -137) v lišajih, katerega večinski del predstavlja kontaminacija ob jedrski nesreči v Černobilu, je znašala okoli 120 Bq/kg na svežo maso. Mejna vrednost koncentracije sicer ni presežena, pomeni pa neželeno onesnaženost v okolju. Ekipa Mobilnega radiološkega laboratorija je tako z usposabljanjem izvedla tudi koristen nadzor (monitoring) okolja.

Foto: štabni vodnik Marko Vehar