Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.10.2015

Triglav odplul v operacijo Evropske unije NAVFOR MED – Sophia

V petek, 16. oktobra, je v mednarodno vojaško operacijo Evropske unije NAVFOR MED – Sophia v južni del osrednjega Sredozemlja odplula Večnamenska ladja Triglav 11 s posadko. Odhod je spremljal načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je dejal, da naj bo pripadnikom in pripadnicam glavno vodilo humanitarni vidik, s poudarkom na preudarnem pristopu. Pred odhodom je pripadnikom kontingenta zaželel mirno morje in varen povratek v domačo luko.

Slovenska vojska na misiji sodeluje v poveljniški strukturi operacije s tremi pripadniki, štirimi pripadniki na poveljniški ladji operacije Cavour, od tega bosta dve v sestavi zmogljivosti Role 2, večnamensko ladjo Triglav 11 s 37-člansko posadko in petimi pripadniki, ki bodo podpirali delovanje ladje iz italijanske baze v Augusti. Ladja bo v prvem delu druge faze operacije delovala 3–4 mesece.

Posadka bo na večnamenski ladji Triglav 11 zagotavljala razpoznavno taktično sliko v območju odgovornosti, nadzirala pomorski promet, opravljala kooperativne in nekooperativne preglede sumljivih plovil ter opravljala postopke iskanja in reševanja na morju. V prvem delu druge faze operacije bodo delovali na odprtem morju južnega dela osrednjega Sredozemlja in opravljali naloge vkrcanja, preiskav, zasega in preusmeritev ladij, osumljenih trgovine z ljudmi oziroma tihotapljenja migrantov. Ladja s posadko, skladno z nacionalnimi omejitvami, ne bo izvajala prisilnega vkrcanja.

Pripadnika slovenskega kontingenta znotraj Role 2 zmogljivosti, ki primarno skrbi za pripadnike operacije, bosta nudila prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč, sodelovala pri medicinskih tehničnih posegih, izvajala zdravstveno nego in preventivne zdravstvene naloge, sodelovala pri zdravstveni vzgoji pripadnikov operacije, sodelovala v začetnih postopkih oživljanja, usklajevala in organizirala reševanje poškodovancev ter obolelih za njihovo nadaljnjo evakuacijo.

Vlada Republike Slovenije je 6. julija in 20. septembra 2015 sprejela sklepa o sodelovanju Republike Slovenije v operaciji, s katerima je Slovenski vojski naložila pripravo za sodelovanje v operaciji Evropske unije NAVFOR MED, ki se je s prehodom v drugo fazo preimenovala v Sophio (po somalijski deklici, ki se je rodila na eni od ladij v operaciji). Ministrstvo za obrambo je 10. julija in 6. avgusta 2015 izdalo odredbi o oblikovanju slovenskega kontingenta. V enoletnem mandatu bosta oblikovana kontingenta, ki bosta delovala v šestmesečni rotaciji. V drugem kontingentu bo delovalo 7 pripadnikov Slovenske vojske.

Operacija je del celovitega pristopa Evropske unije in mednarodne skupnosti za reševanje problematike tihotapljenja ljudi in ilegalnih migracij v regiji. Hkrati je del širšega pristopa v sodelovanju s strateškimi in regionalnimi partnerji v sklopu celovitega naslavljanja strukturnih razlogov migracij v državah izvora. Glavni namen operacije, katere prvotni mandat naj bi trajal eno leto, je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju.

VIDEO (youtube) - Prikaz postopkov posadke ob pregledu sumljivega plovila