Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.09.2009

Terensko usposabljanje na SKOV 8 x 8


Med 14. in 25. septembrom na Osrednjem vadišču SV Poček pri Postojni poteka terensko usposabljanje pripadnic in pripadnikov 74. motoriziranega bataljona (MOTB). Na srednjih kolesnih oklepnih vozilih (SKOV) 8 x 8 se usposablja 120 pripadnikov, ki končujejo usposabljanje za dolžnosti voznika in namerilca.

Po izvedbi dopolnilnega vojaškostrokovnega usposabljanja izstopnega dela posadke se bo urjenje nadaljevalo s šolskim streljanjem na SKOV 8 x 8, zadnji dan pa bodo pripadniki izvedli predstavitveno streljanje.


Foto: desetnik Emil Jalovec, GŠSV