Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.06.2017

Temeljna naloga Slovenske vojske v miru je izobraževanje in usposabljanje za delovanje v zahtevnejših pogojih

Slovenska vojska je v vseh letih delovanja največ dejavnosti usmerila v posamezna in skupinska izobraževanja, usposabljanja, urjenja in vaje. Tudi v letošnjem letu bo skozi različne programe izvedla vrsto aktivnosti, s katerimi bodo pripadnice in pripadniki ohranjali že pridobljena znanja in pridobivali nova, skladno z aktualnimi potrebami, ki jih narekujejo varnostne razmere v ožji in širši okolici.

> Predstavitev načrta izobraževanja in usposabljanja 2017 (pdf)