Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.10.2016

Tekmovanje oddelkov Slovenske vojske

V torek, 11., in sredo, 12. oktobra, je v širši okolici Bohinjske Bele potekalo tekmovanje oddelkov Slovenske vojske z mednarodno udeležbo, na katerem so pripadniki oddelkov pokazali psihofizično pripravljenost na delovanje v različnih okoliščinah, s poudarkom na uporabnih vojaških veščinah.

Tekmovanje oddelkov je bilo namensko načrtovano za preverjanje fizične in mentalne sposobnosti, znanja iz osnovnih vojaških veščin preživetja na bojišču, usposobljenosti iz bojnih oddelčnih postopkov in sposobnosti timskega dela ter za krepitev zmagovalnega duha. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo sedem oddelkov Slovenske vojske iz 1. brigade, 72. brigade in Logistične brigade ter po en oddelek oboroženih sil Hrvaške in ZDA. Ekipe, ki so štele devet pripadnikov, so se prvi dan pomerile v potisku bojnega vozila, metu ročne bombe, spustu po vrvi, premagovanju terena in prenosu bremena, oddelčnem streljanju, oskrbi in prenosu poškodovanca, testu moči in vzdržljivosti, prehodu čez vodno oviro, določanju razdalj in vzpostavitvi patruljne baze. Pred prenočevanjem v patruljni bazi so oddelki pripravili načrt premika za naslednji dan, ko so izvedli še orientacijski pohod na neznanem terenu v razdalji 20 km. V času tekmovanja so vsi udeleženci pokazali tehnično-taktično znanje, sposobnost kritičnega razmišljanja, sposobnost preživetja na bojišču in timsko delo.

Po uspešno zaključenem tekmovanju je v sredo, 12. oktobra, v okolici Blejskega jezera potekala slovesna razglasitev treh najboljših oddelkov dvodnevnega tekmovanja.  Priznanja sta podelila glavni podčastnik Slovenske vojske štabni praporščak Igor Tomašič in vodja tekmovanja višji praporščak Robert Rotar.

Prvo mesto ter s tem naziv najboljšega oddelka Slovenske vojske je zasedel oddelek 10. pehotnega polka, drugo mesto je zasedel oddelek Rodovskega bataljona 1. brigade ter tretje mesto oddelek 74. pehotnega polka. V skupni razvrstitvi pa je dosegel najboljši čas oddelek oboroženih sil ZDA.

Na prireditvi so razglasili tudi najboljšega vojaka in najboljšega podčastnika za leto 2015, ki sta s svojim profesionalnim delom, pozitivnim odnosom do sodelavcev in nalog dala viden pečat pri ugledu Slovenske vojske tako doma kot v mednarodnem okolju. Najboljši vojak je Milan Predovnik iz Enote za protokol, najboljši podčastnik pa vodnik  Jure Močivnik, iz 10. pehotnega polka 1. brigade.

Fotografije: desetnik Daniel Mlakar in vojakinja Martina Podkrižnik.