Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.09.2017

Tekmovanje oddelkov Slovenske vojske

Od četrtka, 14., do sobote, 16. septembra, je v širši okolici Uršlje gore, KoteIj in Ivarčkega jezera potekalo tekmovanje oddelkov Slovenske vojske z mednarodno udeležbo, na katerem so pripadniki pokazali, kako so psihofizično pripravljeni na delovanje v različnih okoliščinah, s poudarkom na uporabnih vojaških veščinah.

Tekmovanje oddelkov je bilo namensko načrtovano za preverjanje fizične in mentalne sposobnosti, znanja iz osnovnih vojaških veščin preživetja na bojišču, usposobljenosti iz bojnih oddelčnih postopkov in sposobnosti timskega dela ter za krepitev zmagovalnega duha. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo šest oddelkov Slovenske vojske iz 1., 72. in Logistične brigade, oddelek oboroženih sil Hrvaške in dva oddelka ZDA. Ekipe, ki so štele devet pripadnikov, so se pomerile v vojaških veščinah, kot so gibanje po terenu in osnove orientacije, premagovanje vodnih ovir, osnove gorništva, streljanje ter osnovne individualne vojaške in voditeljske veščine.

V času tekmovanja so vsi udeleženci pokazali tehnično-taktično znanje, sposobnost kritičnega razmišljanja, sposobnost preživetja na bojišču in timsko delo.

Po uspešno končanem tekmovanju je v soboto, 16. septembra, na gradu Vodriž potekala slovesna razglasitev treh najboljših oddelkov tekmovanja. Priznanja sta podelila namestnik poveljnika 72. brigade polkovnik Bojan Vogrinc in glavni podčastnik Slovenske vojske štabni praporščak Igor Tomašič.

Prvo mesto ter s tem naziv najboljšega oddelka Slovenske vojske je zasedel oddelek 10. pehotnega polka, drugo mesto je zasedel oddelek Enote za protokol, tretje pa oddelek 74. pehotnega polka. V skupni razvrstitvi je dosegel najboljši čas oddelek 10. pehotnega polka Slovenske vojske pred oddelkom 10. gorske divizije ameriških oboroženih sil.
 
Fotografije: desetnik Luka Mitrovič, 72. brigada