Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.02.2012

Tek ob dnevu CISM 2012

V petek, 17. februarja, bodo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske ob 20-letnici delovanja Slovenske vojske v Mednarodnem svetu za vojaški šport (Conseil International du Sport Militaire – CISM) in 64. obletnici ustanovitve CISM izvedli tek po vseh vojašnicah Slovenske vojske.

Letos bo tek organiziran že petič zaporedoma. Lanskega teka se je udeležilo več kot 2.200 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, skupno pa je v 42 državah članicah CISM teklo več kot 350.000 vojakov. Gre za športno manifestacijo netekmovalnega značaja, ki istočasno v duhu prijateljstva skozi šport v teku združuje čim večje število pripadnikov oboroženih sil sveta.

Mednarodni svet za vojaški šport je bil ustanovljen 18. februarja 1948 s ciljem združevanja pripadnikov oboroženih sil na športnem področju. Na srečanju je sodelovalo pet ustanoviteljskih držav – Belgija, Danska, Francija, Luksemburg in Nizozemska. V obdobju hladne vojne so članice postale tudi vzhodne države, vendar so imele poseben status. S padcem berlinskega zidu je CISM postal največja mednarodna športna organizacija na svetu in je na področju vojaškega športa primerljiv z mednarodnim olimpijskim komitejem. S svojimi aktivnostmi in z združevanjem pripadnikov oboroženih sil skuša prispevati k miru in razumevanju v svetu. Trenutno ima organizacija 133 držav članic. Podpirata jo dva osnovna stebra, skozi katera potekajo vse glavne aktivnosti te organizacije, to sta šport in solidarnost.

Športno področje je osnovni in najpomembnejši steber. Letno je organiziranih več kot 20 svetovnih prvenstev v različnih športih, pa tudi veliko kontinentalnih in regionalnih tekmovanj. Največji dogodek so prav gotovo svetovne vojaške igre, ki so bile organizirane v Rimu leta 1995, v Zagrebu leta 1999, v Catanii leta 2003, v Hyderabadu leta 2007 in v Riu de Janeiru leta 2011. Leta 2010 so bile v Italiji organizirane prve zimske svetovne vojaške igre.

Drugi steber je solidarnost, ki je prisotna že od samega začetka in temelji na pomoči manj razvitim državam. Nudi pomoč pri organizaciji dogodkov, tehniki, športni opremi, transportu tekmovalcev in podobno. 

Glavni namen CISM je združevanje oboroženih sil na področju športa, medsebojno spoznavanje in s tem prispevek k miru v svetu. Glavni slogan CISM je Prijateljstvo skozi šport.

Slovenija je članica CISM od marca 1992. V obdobju po osamosvojitvi je bila to prva oblika mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju in pri promociji Slovenske vojske v tujini. Športniki, ki so se zaposlili v Slovenski vojski, so izjemno uspešni in prepoznavni v mednarodnem merilu (Rajmond Debevec, Primož Kozmus, Petra Majdič, Irena Avbelj, Urška Žolnir, Lucija Polavder, Raša Sraka Vukovič, Andreja Koblar in drugi). Nastopanje na tekmovanjih CISM ni namenjeno samo vrhunskim športnikom iz Športne enote Slovenske vojske, temveč tudi najboljšim športnikom iz ostalih enot Slovenske vojske, ki se na podlagi svojih rezultatov lahko pridružijo športnim reprezentancam Slovenske vojske.

Naša država ima v CISM velik ugled, saj je aktivna na organizacijskih področjih in prepoznavna po dobrih rezultatih naših športnikov. Do zdaj smo organizirali pet svetovnih vojaških prvenstev (v padalstvu leta 1996, v triatlonu leta 2001, v smučanju leta 2002, v maratonu leta 2006 in v kolesarstvu leta 2008), dve evropski vojaški prvenstvi (v padalstvu leta 1994 in v judu leta 2010), evropsko konferenco CISM leta 2006 ter več kot deset regionalnih vojaških tekmovanj.

Aktivnosti v okviru CISM v Slovenski vojski, skladno s sklepom ministra, vodi Nacionalna delegacija CISM Slovenije. Ta deluje v duhu v sklepu opredeljenih nalog in skladno s poslovnikom. V nacionalno delegacijo je imenovanih do sedem članov, njihova glavna naloga pa je, da usmerjajo in izvajajo organizacijo športnih aktivnosti s področja vojaških tekmovanj in drugih športnih aktivnosti. Vodja nacionalne delegacije CISM Slovenije je brigadir mag. Bojan Pograjc.

Med 20. in 23. marcem 2012 Slovenska vojska organizira 52. svetovno vojaško prvenstvo v smučanju, s čimer obeležuje 20-letnico članstva v CISM. Tekmovanja na lokacijah Bohinjska Bela, Pokljuka in Kranjska Gora se bo udeležilo 25 držav članic CISM z več kot 400 športniki. Podrobnosti o 52. svetovnem vojaškem prvenstvu v smučanju bodo predstavljene na novinarski konferenci v petek, 17. februarja, ob 10. uri v Športni dvorani Vojašnice Franca Rozmana Staneta v Ljubljani.