Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.08.2019

Tankisti Logistične brigade SV zaključili z vajo Combined Resolve XII

Pripadniki 45. centra goseničnih bojnih vozil 157. logističnega polka Logistične brigade SV so zaključili sodelovanje na mednarodni vojaški vaji Combined Resolve XII, ki je od 9. do 27. avgusta potekala v Večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti (JMRC) v nemškem Hohenfelsu. 

Skoraj 5000 pripadnikov zavezniških vojska je v dinamični vaji izvajalo taktične postopke ofenzivnega in defenzivnega delovanja v vseh vremenskih, časovnih in terenskih razmerah. Vaja je potekala v dveh fazah. Prva faza je vključevala prihod in nastanitev enot, pregled tankov in opreme, seznanitev z nalogo, proces bojnega odločanja ter priprava tankov za boj. V drugi fazi se je tankovski vod (štirje tanki M-84) uril in usposabljal na samem terenu, kjer so izvajali taktične postopke ofenzivnega in defenzivnega bojevanja, maskiranje, pripravo obrambnih položajev ter so-bojevanje s pehotnimi enotami.

Tovrstne mednarodne vojaške vaje so odličen pokazatelj tankovske usposobljenosti in pripravljenosti za delovanje v različnih pogojih. Poveljujočemu kadru slednje omogočajo izmenjavo izkušenj na vseh stopnjah poveljevanja in vodenja, voznikom urjenje obvladovanja tanka na različnih terenskih podlagah, namerilcem pa trening opazovanja, sledenja ter streljanja na stoječe in premikajoče tarče. Gre za pridobivanje dragocenih izkušenj slovenskih tankistov, ki imajo s sodelovanjem na tovrstnih vajah omogočeno kakovostno usposabljanje s pripadniki partnerskih vojska.

Fotografije: poddesetnik Aleks Iskra, 45. CGBV/157. LOGP