Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.09.2013

SVNKON 19 ISAF v zadnjem mesecu delovanja

Delovanje SVNKON 19 ISAF se je prevesilo v sklepno fazo. Enota je v zbirna območja v vojaških bazah v Šindandu in Heratu že premaknila večino skupne opreme. Tako v obeh bazah čaka enajst kontejnerjev, trije svaruni ter en HMMWV s prikolico, ki se bodo z letali C-17 in An-124 v drugi polovici septembra vrnili v Slovenijo.

Poleg priprav za vrnitev, sprejema novega kontingenta in izvedbe izrednega popisa se enota ukvarja tudi s prijetnejšimi dejavnostmi. V soboto, 31. avgusta, je v bazi Farah potekala slovesna podelitev priznanj za mednarodno sodelovanje, ki jih je ameriškim in italijanskemu sodelavcu podelil poveljnik slovenskega kontingenta polkovnik Robert Šipec. Hkrati je polkovnik Šipec najzaslužnejšim pripadnikom enot, ki so v faraški bazi podpirale delovanje slovenskega kontingenta, izročil plakete Slovenske vojske. Sledila je podelitev priznanj Nacionalne garde Kolorada pripadnikom SVNKON 19 ISAF. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil namestnik poveljnika Regionalnega poveljstva Zahod polkovnik Thomas Brittain, ki je v svojem govoru poudaril pomembnost uspešnega sodelovanja med nacijami ter pohvalil trdne vezi, ki so se spletle med slovenskimi in ameriškimi vojaki v silah ISAF. Slovesnost se je končala s podelitvijo Natovih priznanj za sodelovanje v operaciji ISAF ter vabilom na prijetno večerno druženje ob dobri hrani in pijači. Udeležilo se ga je več kot 200 pripadnikov različnih enot iz baz Farah in Dimonios.

V torek, 3. septembra, je polkovnik Šipec podelil priznanje za mednarodno sodelovanje podpolkovniku Khoshaalu Khanu Hutaku, poveljniku 2. kandaka 207. brigade afganistanske vojske, ki je s svojo podporo omogočil uspešno delovanje vojaških svetovalnih skupin SVNKON 18 in 19 ISAF v bazi afganistanske vojske Sayar. Poveljnik slovenske skupine vojaških svetovalcev podpolkovnik Jožef Budja mu je ob tej priložnosti v spomin na odlično medsebojno sodelovanje izročil plaketo Slovenske vojske. Pred odhodom v bazo Sayar je podpolkovnik Hutak v kroniko enote vnesel tudi krajše posvetilo.